Author Archives: Guido Thijs

De Maagd der Armen komt naar Kanne.

Op 15 augustus 2015 publiceerden we op deze site een artikel over de komst van het Mariabeeld van Banneux naar onze provincie. Vandaag kregen we, via de facebookpagina “Canne Vreuger, Kanne Noe”, een korte aanvulling met een tweetal heel mooie foto’s, onder meer van de processie met het beeld. Met dank aan rijksarchivaris Rombout Nijssen, een trouwe volger van onze heemkundewerking.

De bruggen over het kanaal in Kanne.

Dat er sedert de aanleg van het Albertkanaal reeds meerdere bruggen gebouwd werden hier in Kanne mag wel duidelijk zijn. De allereerste brug was een metalen constructie, met een betonnen wegdek. Lang heeft ze echter niet kunnen dienen. Deze brug werd immers op 10 mei 1940 door de Belgische troepen tot ontploffing gebracht om de opmars van de Duitse vijand trachten te belemmeren. Tijdens de oorlog moest men zich bedienen van een vlot om het kanaal te kunnen oversteken. Bij de

Het “Blokkenfabriek van Jorissen” langs het Kanaal.

“In het begin der maand oktober 1957 heeft men alhier even voorbij de duiker van de Jeker, links van het Albertkanaal, een fabriek geplaatst voor het maken van cementblokken voor te bouwen. Heel het gebouw werd met van deze blokken gemaakt en is op korten tijd in vollen gang.”  Dit noteerde Pol de facteur einde 1957 in zijn dagboek. Het was de heer Lucien Jorissen uit Berg bij Tongeren die bij de administratieve overheden de nodige aanvragen indiende om in

Aanleg nieuwe wegen in Kanne.

Het is vandaag de dag bijna ondenkbaar dat in een dorpskern of een stad er nog onverharde wegen zouden bestaan, of dat er straten zouden zijn zonder alle mogelijke nutsvoorzieningen als riolering, waterleiding, electriciteitsledingen en zo meer. Maar eigenlijk is het nog niet eens zo lang geleden, amper een goede zestig jaar, dat in ons dorp nog bijna alle straten onverhard waren, de waterafvoer via open riolen verliep en de elektriciteit nog volledig bovengronds was. In het dagboek van Paul

Sacramentsprocessie einde jaren 1950 of begin jaren 1960

Afgelopen zondag 29 mei zou de sacramentsprocessie weer uittrekken door ons dorp, ditmaal door het Avergat. Helaas waren de weergoden ons dorpje niet welgezind geweest de laatste dagen. Een ware stormvloed op vrijdagavond 27 mei, waarbij in minder dan een uur 62 liter water per vierkante meter viel, veroorzaakte ook een echte modderstroom. Diverse huizen in de Bovenstraat raakten zwaar beschadigd. Tuinen werden bedolven onder vele kubieke meters slijk Maar ook in andere straten kwamen de straten en kelders blank

Over de jaarlijkse herdenking van WO II en de herbegraving van vijf grenadiers in Kanne.

Afgelopen zondag 8 mei 2016  werd er in ons dorp weer de traditionele hulde gebracht aan de gesneuvelden, militairen en burgers, van beide wereldoorlogen. Een plechtige eucharistieviering, bloemenhulde en een muzikaal last-post aan het monument aan de kerk, de militaire begraafplaats op Meerland en het monument Norcross op de Tiendeberg. Hierbij enkele foto’s, gemaakt door Davy Renkens. Dit brengt me bij een krantenuittreksel dat ik terugvond in de inmiddels wel bekende dagboeken van Pol de Facteur. Dit staat er in

Een nieuw torenuurwerk voor onze kerk.

In de notities van Pol de facteur konden wij voor het jaar 1953, onder meer onderstaande tekst terugvinden. “De kerktoren van Kanne werd enkele dagen geleden, 20-09-1953 , verrijkt met een uurwerk. Bezit dit uurwerk geen wijzerplaat welke het uur aanwijst, dan geeft het echter buiten het slaan van uur en halfuur, om het kwartier een carillon-refrein ten beste. Deze toren bezit nog een andere attractie met steedse allures welke misschien enig is in Limburg. Zo kan men op iedere zon-

Het Kasteel van Harff, geboorteplaats van Ghijs van Kanne.

Een tijdje geleden kregen wij van een lid van onze heemkundekring een kopie van een krantenartikel, met name uit de “Gazet van Limburg” dd 03 februari 1955. De Gazet van Limburg is de voorloper van de Nederlandse krant : “De Limburger”. Zoals je op bijgaande foto kan zien gaat het artikel over het slopen van het kasteel Harff dat destijds in de Onderstraat in Kanne te vinden was. Wij noemen het ook wel eens het kasteel van Opcanne, of “het

Majoor Marien Schell, een (on)bekende Kannenaar.

  Door gewoon even te “googelen” met de woorden “Kanne” en “Canne” kwam ik onlangs terecht op de website van de stichting Oude Kerkhof Roermond (www.oudekerkhofroermond.nl). Daaruit volgend citaat …. “Na het fraaie kerkhofkruis loopt u richting lijkenhuisje….. . Rechts achter in de hoek vinden we het graf van de Hoogedelgestrenge Heer Marien Schell, een gepensioneerd majoor van het Oost-Indische Leger, Ridder der Militaire Willemsorde, geboren te Canne (België) in 1836 en overleden te Roermond in 1897….(einde citaat)”. De naam

Vrije Basisschool Jekerdal Kanne bezoekt een hoogstamboomgaard.

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar van de Vrije Basisschool Jekerdal uit Kanne bezochten maandag 19 oktober de hoogstamboomgaard van Peter en Christie Thijs-Moesen in de Sint Hubertusstraat, dus eigenlijk vlak bij de school. Guido Thijs van Heemkunde Kanne heeft zopas een lessenreeks afgerond over aanplant en verzorging van hoogstam fruitbomen. De kinderen kregen er uitleg over de vijf soorten fruitbomen die in de boomgaard staan, over aanplant, verzorging en fruitpluk. Talloze vragen werden gesteld en toonden aan

Overlijden van Gerard Vanderstraeten

Wij vernamen het overlijden van Gerard Vanderstraeten, geboren in Vroenhoven op 23-01-1920, en op 6-10-2015 overleden in het ziekenhuis in Tongeren. De begrafenisdienst heeft plaats gehad op dinsdag 13 oktober. Begin dit jaar mochten wij hem in het rustoord in Hoeselt nog interviewen als een der laatste getuigen van verplichte tewerkstelling in de staalindustrie in Hattingen in het Duitse Ruhrbekken. Het verhaal verscheen in het tweede nummer van ons tijdschrift dit jaar. Onze oprechte deelneming gaat uit naar nabestaanden, vrienden

Het verhaal achter de foto…..

“Pol de Facteur”, heemkundige avant la lettre. Het was in de zomer 1989. Een bejaard koppel uit Maastricht, beiden meer dan 90 jaar oud, wandelde minstens eenmaal per week naar Kanne via de Mergelweg om dan, na een korte rustpauze in café het Brökske, de terugtocht naar Maastricht aan te vatten via de trekweg Neerkanne, richting Vroenhoven. En dat deden ze al van in de vijftiger jaren, al dan niet met een andere pleisterplek in Kanne. Mijnheer was amateur-fotograaf en

« Older Entries Recent Entries »