Tag Archives: dialect

Kèermèsse in Kan

Kèermèsse in Kan. In Kan weud drèj kiêr in het jaor kèermès geviêrd: Klàèjnkèermes, Groête Kèermès en Naokèermès. De uûste, “Klàèjnkèermès”, hèèt plaots op Sakremeensdaog en dat ès altiêd veertien daog nao Peenkste. Dit jaor wór dat 22 juûnie. Euver dèè kèermès get miê vollegend jaor op de gepasten tiêd. De Groête Kèèrmès viêre ze in Kan in oktober. As v’r e Kanners gezègde maoge geläove ès dat laot in het jaor. “Kan en Blaor zîên de lèste kèermèsse van

Eerste Wereldoorlog in Riemst

Op 8-9 en 11 november 2014 heeft het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) in het Paenhuis in Riemst een tentoonstelling georganiseerd over de 500 soldaten van de 10 Riemstse dorpen Riemst, Vroenhoven, Kanne (bijna 100 oud-strijders!), Zichen-Zussen-Bolder, Val-Meer, Millen, Herderen, Genoelselderen, Membruggen en Vlijtingen. De tentoonstelling was open van 13 tot 18 u. Op maandag 10 november konden groepen na afspraak de tentoonstelling ook nog bezoeken. Op maandag en woensdag kwamen naast de 1000 bezoekers nog 250 kinderen uit

Lèèsplàènkske 4

Veerde lèèsplàènkske In dit vierde leesplankje visualiseren we de tweeklanken. Tweeklanken zijn een combinatie van een klinker (kort of lang) en medeklinker ( halfklinker) j of w. Het Kanners telt meer tweeklanken dan het AN. omdat het meer klinkers heeft. In onderstaand overzicht geven we telkens voor de tweeklank een eerste woord dat op het leesplankje wordt uitgebeeld gevolgd door een of twee andere Kanners woorden met deze tweeklank en hun vertaling in het Nederlands. Overzicht Tweeklanken met j –

Derde lèèsplàènkske

In het eerste leesplankje hebben we kennis gemaakt met een eerste reeks Kannerse lange klinkers: àè – èè – èe – ao – ào – äö – äo. In het tweede werden de korte klinkers gevisualiseerd. In dit derde leesplankje doen we dat voor de andere Kannerse lange klinkers: a, a – ee, e – oo, o – uû, u – iê – oê – eu. Voor de lange klinkers aa,a – ee, e – oo ,o geldt de Nederlandse

Asgoonsdig

  De vastentiêd ès seens goonsdig (asgoonsdig) begós. Tot op vastelaovend (den aovend veur de vaste) maog, wèè dat wèlt, nog vàolop plezeer maoke. Vastelaovend  ès àoch de naom gewode vur de hille karnevalviêring. Hil get löj (meh zeker wiêniger as vreuger) begènnen hunne vastentiêd mèt het hole van het assekröjske tèjdens ‘nen deens in de kèerek of in de kepel. Dat gebeurt noê nog bekaans op dezellefde meneer as vreuger. Op e sjeutelke loêge de asse van de verbrande

Twidde lèèsplàènkske

In dit tweede leesplankje wordt de schrijfwijze van de korte Kannerse klinkers a, e, è, i, ie, o, ó, ö, oe, u, uu voorgesteld. Zoals in het Nederlands worden ook in het Kanners de medeklinkers na de korte a, e, i, o, u verdubbeld (in de verbuiging of in de vervoeging) als na deze medeklinkers nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Die verdubbelingsregel van de Nederlandse spelling wordt ook na de korte Kannerse klinkers è, ó en ö toegepast. N.B. De

Een nieuw “Böjmke”

In nummer 2 van jaargang 1 van ons tijdschrift Heemkunde Kanne in augustus 2000, toen we nog aarzelend zochten naar wat we zoal in ons tijdschrift konden vermelden, hebben we een artikel gewijd aan de millenniumboom. Van oudsher stond er in het veld, op een samenkomst van zeven wegen een zeer herkenbare boom, en in de volksmond heette die plaats dan ook het Böjmke.  Het zal wel een behoorlijk grote walnotenboom geweest zijn, zo herkenbaar dat door de Duitse legers

Allemerrèjje

Allemerrèjje:   Betèekenis: herhaaldelijk, om de haverklap ‘r hèèt allemerrèjje get on de haand.   In oze zeuktoch noh het sjónste Kanners wood in 2011 kreeg allemerrèjje mèt 22 stömme, ’n plaots bie de twèntig sjón wäörd boê-oêt, in de èjndfaze , vur ’t sjónste Kanners wood mós gekoze weude . Het behuûrde oêtèjndelek toch neet bie de drèj sjónste.   Boê keump dat wood èegelek vandan? De vraog ès miech al e paor kirre gestèld. Iech hèb zoonder sukses

Leechmès

Wat Leechmès as kèerkeleke feesdaog betèekent weud kot oêtgelag in het lèste bläödsje van de parochie: het Joêds gebruûk van offerande – de prizzentaosie van het kènneke Jezus in den  tàèmpel 40 daog nao z’n geboorte – de kjaatswèjding en kjàèjtskesprosessie . Áoch de verwèjzing  noh Keltische  feeste in oongeveer dezellefste tiêd van het jaor – pannekeuk bakke….   Wèj Keusmis en  Drèjkeuninge  krèjg àoch Leechmès ’n bezeundere plaots in de volleksspreuke mèt betrèkking tot wèèr of het lenge van

Kanners lèèsplàènkske.

Het Kanners dialect heeft een plaats gekregen op de website Heemkunde Kanne.  Hiervoor werd gekozen voor de benaming “V’r kalle Kanners”,  de titel waaronder in elk heemkundeboekje  sinds 2001  een bijdrage “Kannerse Spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden, beschimpingen” verschijnt. De website geeft ons nu de gelegenheid ook andere verschijnselen van onze dorpstaal te belichten en met de lezers te bespreken:  evolutie van het Kanners, etymologische betekenis, spraakkundige kenmerken, verdwenen en verouderde  woorden, oude of nieuwe liederen en gedichten in het Kanners enz.

Achter de Hoven (Ater de Häöf)

In een persbericht deelde de gemeente Riemst mee dat op donderdag 9 januari 2014 het schepencollege op advies van Heemkunde Kanne en GOGRI de beslissing heeft genomen om bij de plaatsing van nieuwe straatnaamborden naast de officiële naam ook de dialectvorm te gebruiken. Zo gaan de oude benamingen niet verloren en worden de dialecten in ere gehouden. Heemkunde Kanne heeft aan het gemeentebestuur voorgesteld om de naam Achter de Hoven te gebruiken voor het hele gebied omdat dit gebied al

« Older Entries Recent Entries »