Als de smid zijn rekening maakt.

Wij ontvingen vanwege nabestaanden van wijlen onze Kannerse burgemeester Herman Coenegrachts een tas vol met oude documenten en foto’s. Of die zaken misschien interessant zouden zijn voor Heemkunde Kanne ?
Met genoegen hebben wij alles nagekeken.
Wat ons vooral interesseerde waren de documenten over het landbouwbedrijf dat Herman uitbaatte.
Dit bracht ons ertoe misschien een kleine studie te wijden aan de landbouwbedrijvigheid in Kanne, van de periode na WO II tot op heden. Het zal zeker geen gemakkelijke opdracht zijn, en daarom doen we hierbij een beroep op eenieder van jullie om informatie, foto’s, documenten, die je hebt over de “verdwenen” landbouwbedrijven in ons dorp met ons te willen delen.
Bij wijze van voorbeeld tonen wij hier de rekening van Arnold Schiepers, smid te Kanne voor werkzaamheden bij onze burgemeester. Het is een rekening van 1955. De rekening betreft vooral herleggen van hoefijzers, scherpen van een ploeg en laswerken. Een rekening van meer dan 2000 belgische frank voor een periode van juli tot december. Dat kan al tellen !

Bij de landbouwtelling van 15 mei 1960, gaf Herman Coenegrachts volgende cijfers :
Grasland : 1 Ha 50ca; Tarwe 2Ha 20a, Gerst 1Ha 12a ; Suikerbieten 62 a, ; Aardappelen 20a ; groenvoeder 86 a ; maailand 1Ha 50a. Samen dus zo’n 7,5 Hectaren.

Voor de bewerking van deze grond maakte hij gebruik van 1 ruin.
Verder waren op het goed 5 koeien, 3 kalveren, 1 fokzeug, 7 kippen en 1 haan.

Kleinschaligheid troef natuurlijk, en in niets nog te vergelijken met de bedrijven die we vandaag nog kennen in ons dorp.
Wij weten dus weer wat doen, maar kijken vol verwachting naar jullie reacties.
Guido Thijs,