De Kannerse postbodes, kort na de oorlog


2014-09-28 07.17.08
Op bijgevoegde foto zie je de drie postbodes en de bediende van de posterijen in Kanne, kort na de oorlog. De juiste datum is helaas niet bekend.
Op de foto van links naar rechts Jean Duplessis, Pierre Duplessis, Tiny Vrijens (bediende) en Mathieu Erkens. Paul Vrijens (vader van Tiny)  was destijds postmeester. Het postkantoor was toen nog gevestigd in de woning van Paul en Tiny in de Brugstraat , 24 in de huidige nummering.