De Kruisweg van Kanne

Enige tijd geleden verscheen op de facebook-pagina “Canne vreuger, Kanne Noe” een oproep voor informatie over een kapelletje van de Kannerse kruisweg. Het ging in dit geval over het kapelletje bij restaurant-frituur ‘t Heukske. Men wil dit kapelletje graag in de oude glorie herstellen en behouden, maar tot wie zich richten in dit geval.
De kruisweg werd in de jaren zestig opgericht onder impuls van onze toenmalige dorpspastoor E.H. Ketelslegers.
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DSCI0475.jpg

Er werd voor elke statie van de kruisweg een kapelletje opgericht maar voor de voorlaatste statie zou het geplaatst worden dicht bij de ingang van de Cannerberg. Om een ons onbekende reden is daar echter nooit één gekomen. De laatste statie was uiteraard in de Kapel van Neerkanne.
Helaas zijn in de loop der jaren een aantal van deze “monumentjes” verdwenen, hetzij door vandalisme, hetzij door het bebouwen van een openliggend terrein.
Momenteel staan er nog vijf kapelletjes.
Heemkunde Kanne heeft hierbij initiatieven genomen. Wij stellen momenteel een aanvraagdossier samen en namen reeds contact op met IOED , mevrouw Veerle Vansant in Riemst (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst). Na overleg met de eigenaars van de percelen waarop de resterende kapelletjes staan mogen we ook een “restaurateur” aanstellen voor het nodige herstelwerk.

Wij kunnen dan ook rekenen op een financiële tussenkomst van IOED, hetgeen uiteraard niet de volledige kostprijs gaat dekken, maar Heemkunde neemt de overige kosten voor haar rekening.
Helaas kunnen wij de “verdwenen” kapelletjes niet terug oprichten. Maar we willen wel een zo volledig mogelijk overzicht maken van alle kapelletjes.

Dus wie eventueel nog foto’s heeft mag deze altijd aan ons laten geworden. Alvast dank voor alle mogelijke informatie.
We hopen in het voorjaar met de werken te kunnen beginnen.