Een belangrijke (?) middeleeuwse (?) vondst in de Berkenlaan?

Op maandag 4 juli kreeg Heemkunde Kanne volgend bericht van Olivier Tielemans:

“Beste,
Wij zijn woonachtig op de Berkenlaan in Kanne. Gisteren hebben wij tijdens het harken in de tuin een metalen kegelvormig ”ding” gevonden. Zo’n 13cm hoog en 3.5cm breed aan de onderkant. In het metaal zit nog verweerd hout. Dit leek in eerste instantie zelfs een soort stof/doek.
Bij nazicht op Google lijkt het te gaan om een ”schachtkap” Dit is wat ik er over kan vinden:
”Schachtkappen zoals deze werden rond de Bronstijd al van brons gemaakt. Modellen zoals deze werden vanaf het begin van de IJzertijd tot in de 4de eeuw n.Chr wijds gebruikt. De kap beschermt de schacht tegen slijtage, hij biedt de mogelijkheid om het wapen in de grond te zetten en dient daarnaast als wapen. Schachtkappen werden door zowel Gallische, Germaanse, Griekse, Etruskische als Romeinse krijgers gebruikt. Ze werden zowel door de infanterie als cavalerie gebruikt. ”Wellicht weten jullie hier meer over? En kunnen jullie mij hier meer over vertellen.
Mochten jullie foto’s wensen, dan kan ik deze uiteraard ook opsturen.

foto van schachtkap (Olivier Tielemans)
Schachtkap binnenkant (Olivier Tielemans)

We wisten er zelf ook  niet meer van. Ik suggereerde dat het mogelijk verband hield met het kasteel van Harff. Dat had Olivier zelf ook al gedacht. Zijn huis bevindt zich namelijk op het terrein van het vroegere kasteel van Harff dat zich eeuwenlang bevond in grote lijnen tussen de Onderstraat, de Berkenlaan en een lijn van de Onderstraat richting Jeker, iets ten zuiden van Op ’t Broek. Tot in de jaren ‘50 van de vorige eeuw stonden nog enige resten van de bijgebouwen van het kasteel overeind. De rest van het gebied werd gebruikt door Eendracht Kanne, de toenmalige voetbalvereniging. In de jaren ’60 werd het gebied verkaveld en bebouwd.
Via Veerle Vansant kregen wij contact met Gabriella Kaszas, de archeoloog van IOED (Intergemeentelijke Onroerend ErgoedDienst). Zij reageerde heel snel, wat op het mogelijk belang van de vondst kan wijzen. Haar reactie wees in dezelfde richting.

Het voetbalveld met op de achtergrond de ruïne van het kasteel van Harff

Gabriella Kaszas: “Schachtkappen zijn in archeologisch. contexten heel zeldzaam, ikzelf ben ze niet tegengenomen en in onze omstreken ken ik eentje, vanuit het onderzoek van Aron in Dilsen-Stokkem. Daar is in een grafcontext een schachtkap aangetroffen (tussen de ribben van de overledene) en is in de middeleeuwen gedateerd ( door de associeerde vondsten in de graf ).
Als het in losse context is, zoals hier, vind ik het moeilijk om uitspraken te doen over ouderdom. Zoals hieronder
(door Olivier Tielemans) ook een beetje aangehaald, wordt het al vanaf de protohistorie gebruikt eigenlijk tot vrij laat (post middeleeuwen zelfs). 
Als jullie ermee eens zijn, zou ik wel voor de zekerheid de foto en de afmetingen aan enkele specialisten willen bezorgen (specialist archeologen bij Agentschap Onroerend Erfgoed) voor een second opinie, misschien weten wij dan meer.
Archeologische vondsten kunnen ook altijd helpen om onze kennis bij te schrapen en verbeteren. Dergelijke puntvondsten kunnen ook opgenomen worden in de archeologisch inventaris.”

Samen met de vinder zijn we erg nieuwsgierig naar de bevindingen van de andere deskundigen.