Een gedicht over de Jeker

In één van de schrijfboekjes die Pol de facteur (Paul Vrijens 1889-1973) ons nagelaten heeft vonden wij een mooi gedichtje terug dat hij zelf schreef over de Jeker.

Kleinzoon Roger Thijs heeft de tekst overgeschreven zodat hij iets beter leesbaar is.

Wat zijt gij schoon o Jeker
Als ’t helder blauwe laken
der hemeltente wijd.
En smal en kronkelend
langs beemden verder gedijt.
De felle zonne aan ’t blaken
vertweelingt uw gezicht,
en uwe blauwigheid.

Op bovenstaande foto zien wij Paul staande bij een visser, dit moet zo omstreeks de jaren 1930-1940 geweest zijn. De Jeker was toen inderdaad nog een heldere rivier die zich meanderde doorheen het dorp.
Het water zal zeker van betere kwaliteit zijn geweest, zodanig dat men er vaak ging vissen.
Einde de zestiger jaren van de vorige eeuw begon men aan het verdiepen van de bedding en het rechttrekken van de loop van de rivier, zodanig dat het water sneller afgevoerd werd, en het risico op overstroming teruggedrongen werd, zoniet zelfs quasi uitgesloten.

Wie herinnert zich nog dat vóór deze ingreep de Jeker voorbij het oude, inmiddels verdwenen, brugje doorstroomde tot op de huidige speelplaats van de school, om vervolgens zijn loop te vervolgen langs wat nu de Oude Jekerweg is tot aan het Statieplein, om dan ter hoogte van het kruispunt van de Statiestraat/ Op het Broek in een wijde bocht doorheen de weilanden achter het voormalige notariskantoor en de Boys door te stromen naar de watermolen van Neerkanne.
Bij de aanleg van de nieuwe brug over het Albertkanaal heeft men tussen de duiker en de Oude Tramweg weer enige meanders aangelegd, en ook een paaiplaats. Die laatste is helaas ondertussen helemaal dichtgeslibd. Onderstaande foto is de Jeker langs de Oude Tramweg.
(alle foto's uit eigen collectie Guido Thijs)2 gedachten over “Een gedicht over de Jeker”

  1.  

    De visser naast Pol is Zjra Nicolaes (d'n Heute, vanwege zijn "eeuwige" hoed; 1876-1962) met zijn kleinzoon Zjra Cuyvers (1924-2012). De foto, kort bij de kruising Brugstraat-Bejats-Tramweg, is waarschijnlijk genomen vóór de aanleg van het kanaal, gelet op het nog niet verhoogde tracé van de "oude Tramweg".

    •  

      Klopt, maar ik wilde vooralsnog deze namen niet vermelden in dit artikel. Denk je dat het toch nodig is .

Reacties zijn gesloten.