Eerste Wereldoorlog in Riemst

Huidts, Jean Richard (1893-1958)

Jean Richard Huidts (1893-1958)

Op 8-9 en 11 november 2014 heeft het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) in het Paenhuis in Riemst een tentoonstelling georganiseerd over de 500 soldaten van de 10 Riemstse dorpen Riemst, Vroenhoven, Kanne (bijna 100 oud-strijders!), Zichen-Zussen-Bolder, Val-Meer, Millen, Herderen, Genoelselderen, Membruggen en Vlijtingen. De tentoonstelling was open van 13 tot 18 u. Op maandag 10 november konden groepen na afspraak de tentoonstelling ook nog bezoeken. Op maandag en woensdag kwamen naast de 1000 bezoekers nog 250 kinderen uit de basisscholen van Riemst hun project over de Eerste Wereldoorlog afsluiten in het Paenhuis.
GOGRI geeft ook een boek uit: Aan Onze Geliefde Familie. 500 Riemstse soldaten in de Groote Oorlog. Dit boek bevat een lijst van alle soldaten uit Riemst met informatie en foto. Daarnaast besteedt het boek ook aandacht aan de gang van zaken in de 10 dorpen. Het boek is vanaf 7 november voor 13 euro te koop. Je krijgt er een DVD bij met een  een verhaal over de oorlog uit elk van de tien dorpen en dat gebeurt in het plaatselijk dialect. Voor Kanne wordt het verhaal verteld door ons bestuurslid Liliane Nicolaes.

Zowel de tentoonstelling als het boek met DVD zijn de moeite waard. Voor een neerslag van de eerste maanden van de oorlog verwijzen wij naar het verhaal van Lambertus Mokveld, waaraan aandacht wordt besteed in de website npogeschiedenis

De eerste bijdrage kun je vinden op Lambertus Mokveld

Görtz voor winkel

Görtz – dwangarbeider tijdens WOI

 

IMG_20141105_105329951

Intussen heeft het boek Aan Mijn Geachte Familie de Geschiedkundige Prijs van de gemeente Riemst gekregen. Dit gebeurde op 23 januari 2015 ter gelegenheid van de Nieuwjaarsreceptie van GOGRI en de lezing van Patrick Leenders over het begin van de oorlog in Maastricht en de dorpen rond Maastricht. “De jury loofde de manier waarop de publicatie een historisch verantwoorde, realistische en wetenschappelijke weergave geeft van het oorlogsgebeuren in Riemst. Ook de moderne en uitnodigende lay-out wordt gewaardeerd. De bijhorende DVD is een grote meerwaarde. ‘Aan mijn geachte familie’ is met andere woorden een zeer waardevol naslagwerk dat een schat aan informatie bevat en zal in de toekomst nog veel geraadpleegd worden, schrijft Miranda Gijsen in HBVL.
Zie ook hier: Publicatie Aan Mijn Geachte Familie – HBVL

 

DSCF2089

Duitse soldaten controleren Kannenaren aan de grens (tijdens theaterspel Poswick)