Fotoboek Albertkanaal. Het vervoer van afgegraven dekgrond en mergel per smalspoor.

doorsteek Kanne-Ternaaien

Het spreekt voor zich dat voor het aanleggen van het Albertkanaal in deze regio er een enorme hoeveelheid dekgrond en mergel afgegraven diende te worden. Bedenk maar de hoogten van de doorsteek van Ternaaien (Lanaye) naar Kanne, en vervolgens tussen Kanne en Gellik.
De dekgrond werd meestal vervoerd naar de zogenaamde “kippen”, waarbij de bestaande hellingen aan beide zijden van het uit te graven kanaal duidelijk verhoogd werden. Denk maar aan de “kip” van Kanne achter de Oudeweg . De “kip” van Vroenhoven achter de Keelstraat, de “kip” tussen Kesselt en Veldwezelt en ook nog een verhoging van het landschap tussen Gellik en Eigenbilzen.
De mergel kon natuurlijk afgevoerd worden naar de cementfabrieken.
Voor dergelijk transport werden smalspoortreintjes gebruikt.

Omdat de treintjes ook door het dorp van Kanne reden moesten er ook enkele bruggen gebouwd worden. Op de volgende foto’s zie je de brug in de Steenstraat .
De woning achter de brug is uiteraard afgebroken voor het uitdiepen van het kanaal.

Op weg naar “de kip” van Kanne

De volgende brug bevindt op het einde van het thans doodlopende stukje van de Oudeweg, ter hoogte van de woningen 8 en 11. Onder de brug door zie je de thans verbouwde woning Oudeweg 5 en verder een inkijk in de Brugstraat met nog de kerktoren centraal in beeld.

Brug bij overgang van toen nog Brugstraat naar Lange Kavei.

Er gebeurden natuurlijk ook wel eens ongevallen met deze treintjes.

Dat ziet er niet goed uit.

Volgende keer bekijken we de werken om “onder en over” het toekomstige kanaal te gaan.