Caestert uitkijkpost in WO I (aug. 1914)

René Thewissen maakte ons onlangs attent op een stukje van het pastoorsverslag over WO I, waarin pastoor Langenhoff van Kanne aandacht besteedde aan de geschiedenis van Kanne in deze oorlog. Hij vermeldde o.m. dat luitenant de Menten de Horne van het Belgisch leger in Kanne verbleef bij burgemeester Poswick:

Reeds den 4 Augustus 1914, tegen het vallen van de avond, ontving Canne met groote vreugde de eerste belgische soldaten, als bezettingstroepen der grens, het was eene afdeling lanciers, omtrent 50 man sterk, aangevoerd door den dapperen Luitenant Menten de Horn; de heer luitenant verbleef bij den heer Felix Poswick, burgemeester van Canne, en een dertigtal zijner jongens namen hun intrek bij de Weduwe Renier Mosmans (in de Brugstraat, nvdr).
(p
.397-398) 

Daarnaast staat op http://www.oudsintpieter.com/aanwinsten.htm.

30 juni 2013: een herdenkingssteen die indertijd deel uitmaakte van kasteel Caestert. De 4e augustus 1914 schreef luitenant Baron de Menten de Horne van het 2e regiment van de lansiers op het zink van het dak van dit kasteel een geïmproviseerd verslag van de veldtocht. Deze inscriptie werd wegge-nomen en aangeboden aan het koninklijk legermuseum door majoor C. Cuerrero Azula en het nationale herdenkingsgenootschap op 19 november 1938.
de MENTEN de HORNE (BARON) Camille Frederic Jean Wenceslas was Kapitein-Commandant van het 2de regiment Lansiers, geboren te Brugge op 14 augustus 1870 en gesneuveld te Plainevaux (Strivay) op  5 augustus 1914. Hij ligt nu begraven op de begraafplaats Robertmont te Luik-Liège.

Bolwerk der Belgen ingestort.
Op 25 oktober 1966 is de toren van Kasteel Caestert ingestort. De instorting werd in gang gezet nadat Luitenant Baron de Menten de Horne op vier augustus 1914 twee Duitse eenheden de Maas bij Wezet zag oversteken (vanaf de toren). Hij kerfde het verslag van zijn observaties in de zinken dakbedekking van de kasteeltoren. Na de oorlog werd de bewuste zinkplaat naar het Oorlogsmuseum in Brussel overgebracht en werd er een gedenksteen in de torenvoet geplaatst. Hiervoor moesten enkele mergelblokken wijken. Deze ingreep leidde 28 jaar later tot de instorting van de toren.

Militair historicus Joost Vaessens heeft daarvan melding gezien in de inventaris van het Koninklijk Legermuseum. De zinken plaat zal dus waarschijnlijk nog in het Legermuseum aanwezig zijn. Hij vermeldde dat er in het museum ook berichten bewaard zijn van de notities die in begin augustus 1914 gemaakt zijn over de oversteek van de Duitsers bij Navagne (Moelingen).

Jo Morreau van Stichting Oud Sint-Pieter gaf ons ook nog volgende informatie:

Wat betreft de plaquette van Caestert het volgende. Na de brand in het oude kasteel, werden de resten van de helling afgeschoven. Allerlei mensen gingen toen in de helling zoeken naar bruikbare overblijfselen. Een Maastrichtse familie vond toen de plaquette, nam ze mee naar huis en bevestigde de plaquette op een muur in hun tuin. De zoon des huizes had later niets met de plaquette, bood die toen aan in ons museum en beloofde de plaquette te brengen.  In mei van verleden jaar werd jaren na het aanbod de plaquette op de Lichtenberg afgeleverd. Omdat wij toch elk jaar aan Caestert aandacht besteden, zal de plaquette bij het paneel over Caestert een vaste plaats krijgen. Caestert blijft dan in ieder geval met foto’s en de plaquette in de aandacht van  iedereen die iets met Caestert had en dat zijn veel Maastrichtenaren. Caestert was bijna een Maastrichts kasteel!

Ik (Jo Morreau, nvdr)stootte afgelopen dagen weer op het bericht in de toenmalige ‘Limburger Koerier’ van 10 augustus 1914:” Antwerpen 9 Augustus / Kapitein de Menten de Horn, van de lansiers, is bij een verkenning tusschen Esneux en Boncelles (rechter Maasoever) toen hij met eene afdeeling verkenning deed, gesneuveld bij een overval van Duitse ulanen.”

Heeft iemand nog extra informatie over deze plaquette en de achtergrond? Informatie kan gegeven worden via het e-mail adres van een van de bestuursleden of via info@heemkundekanne.be

Intussen is het museum van Lichtenberg gesloten en de beheerders vonden dat de plaquette zeker een plaats verdiende, waar die door iedereen gezien kon worden. Daarom schonken zij de plaquette van de gemeente Riemst. Deze trad in overleg met Heemkunde Kanne en uiteindelijk is besloten dit aandenken aan de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) te bevestigen op de muur van de kerk in de Brugstraat en dit vlak bij het monument van de slachtoffers van die oorlog.
Binnenkort wordt het daar geplaatst met een begeleidende tekst. Aangezien de gemeente een uniform systeem wil uitwerken voor dergelijke infoborden en daarvoor offertes vraagt, zal het nog wel even duren.
(10 mei 2020)

Paul Vrijens

 

Plaquette uit toren van kasteel Caestert