Nieuws uit Kanne in registers van Emael

Edmond van Wintershoven, pastoor van Emael van 1894 tot 1922 gaf in 1904 een boekje uit met de interessantste nieuwtjes die geschreven waren in de doop-, trouw- en overlijdensregisters van de parochie Emael. Bij die nieuwtjes zijn de executie van vrouwen, die veroordeeld waren als heks, de belegeringen van Maastricht en Gronsveld, de kampementen van de verschillende legers in Emael en omgeving, de namen van priesters, legeraanvoerders enz. Meestal waren de pastoors als schrijvers van de registers ooggetuigen van de gebeurtenissen of hadden zij waardevolle getuigen gehoord. De notities lopen van 1589 tot 1815.

Graf pastoor van Wintershoven op kerkhof aan kerk van Emael

Een aantal van deze notities geef ik hier in vertaling. De rest van de aantekeningen, die van belang zijn voor Kanne, verschijnt in een van de volgende nummers van ons tijdschrift Heemkunde Kanne.

1589, p. 11
25 november. Meerdere divisies van de Spaanse troepen zijn in Kanne gekomen. De landbouwers hebben hen willen tegenhouden maar het resultaat was dat een groot aantal mensen van Kanne, Emael en Wonck gedood werden.

1604, p. 12

Vrij citaat uit Kroniek van de abdij van Munsterbilzen, in 1904 nog berustend in het RAM: Op zaterdag 10 januari 1604 kwam graaf Maurits, algemene aanvoerder van de Hollanders , ’s nachts Maastricht aanvallen  met 2000 à 3000 voetsoldaten. De aanval mislukte en hij kampeerde met zijn leger in Kanne en Emael. Daar werden veel verwoestingen aangericht en de kerken van Kanne en Emael werden geplunderd en veel beelden en schilderijen vernield.

1613, p. 13-14

4 augustus. doop in Nederkanne van Jacques de Palant, zoon van de heer van Neerkanne.

1615, p. 14

3 mei. Doop in Emael van Edmond de Palant, zoon van de heer van Neerkanne..

1617, p. 15

5 maart. Doop in Emael van Philippe de Palant, zoon van de heer van Neerkanne..

1621 p. 16

28 december. Ik heb, geassisteerd door de pastoor van Kanne, in de kapel van Agimont (andere naam voor de heerlijkheid Neerkanne) Anne de Palant, dochter van Melchior en van  Jeanne de Theimsicke gedoopt. Peter en meter: Jean d’Eynatten, commandeur van de Duitse Orde in Gruitrode, en  Anne de Mérode en Pietersheim

1622, p. 16

22 september. Chretien Melotte, zoon van Keerst Melotte, is pastoor van Kanne geworden. Hij is geboren in Emael op 29 augustus 1588.
25 september. De soldaten van het regiment van graaf van Anholt bezetten de dorpen in de omgeving. De kapitein Jean Blatenberch en zijn luitenant Georges-Guillaume Ribelius hebben bij mij gelogeerd.

1625, p. 17

3 augustus. Charles de Palant huwt in de kapel van Neerkanne, Marie van Meerssen de Nyswiller. Aanwezig zijn de pastoors van Emael en Kanne, Joannes (van) Sichen, koster en meier van Kanne, Meester Jean Jamar, meier van Emael en de moeder van de jongeman, weduwe Melchior de Palant.

1629 p. 17

9 november. Overlijden van  Charles de Palant, echtgenoot van Marie van Meerssen. Hij was kapitein in het regiment van de hertog van Saksen-Laurenburg,

1633, p. 18                     

Het hele leger van de prins van Oranje kampeert gedurende enkele dagen in Emael en de naburige dorpen.

1634, p. 18

Pest met 17 slachtoffers in Emael. Het Spaanse leger bouwt het fort van Navagne en begint aan een belegering van Maastricht. Het leger is gelegerd in Montenaken, Lanaken en Emael. Ze zijn erger dan barbaren.

1636, p. 19

8 juni. Het grootste deel van de inwoners van Wonck zijn komen schuilen in de groeven van de bergen van Emael, Eben en Kanne. Hun pastoor is gevlucht naar Sint-Pieter en dit naar aanleiding van de verschijning van Jean van Weert en zijn Kroaten, die in Wonck gelegerd zijn. Ze zijn gestuurd door Ferdinand-Henri van Beieren, onze prins-bisschop.

1637, p. 20

Ik (Antoine Henrice) heb in de kapel van Agimont Melchior de Palant, zoon van Edmond en Marie van Buren, gedoopt.