Pastoor Langenhoff

Van de heer G. Schaaf uit Maastricht mochten wij een oorkonde ontvangen van het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Langenhoff. Dit was een familiestuk van zijn overleden vrouw. De Heer Schaaf verlangde dat dit stuk goed bewaard bleef voor het nageslacht en schonk dit aan Heemkunde Kanne. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor.
De oorkonde was een geschenk van de familie Cremers – Langenhoff aan de jubilerende pastoor en was geschilderd door Jos Cremers, peetoom van Josée Cremers.

E.H. Petrus Josephus Langenhoff

°16-11-1842 te Roermond   + Canne 13-03-1926. Begraven in Canne op 17-03-1926.
Jos Langenhoff was de op een na jongste zoon van de 6 kinderen van Petrus Langenhoff en Marie Theresia Keuven uit Roermond.
Hij werd priester gewijd te Roermond op 20-03-1873.
Hij werd benoemd tot kapelaan te Bree en bleef er drie jaren:1873-1876.
Hij werd daarna kapelaan  in de O.-L.-Vrouw parochie van Tongeren (1876-1886). In 1885 werd  hij door de bisschop benoemd tot pastoor van ‘s Herenelderen. Op aandringen van de deken van Tongeren werd deze benoeming ongedaan gemaakt en bleef hij nog een jaar in Tongeren.
Hij was pastoor te Canne van 20-05-1886 tot 13-03-1926 als opvolger van Paul Voss. Zelf werd hij na zijn dood opgevolgd door Jos Van Heukelom.
Geheel zijn leven was gekenmerkt door wijsheid en voorzichtigheid. In moeilijke omstandigheden wist hij altijd de beste weg te kiezen. Door zijn verslag zijn we goed geïnformeerd over Kanne tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Doodsprentje Langenhoff 07052014_0000 Oorkonde Langenhoff  JD Foto pastoor priester 19

Mathieu Gijbels