Tentoonstelling “Open kaart voor Kanne”

Tijdens het komende Hemelvaartweekend zal Heemkunde Kanne weer een tentoonstelling organiseren. Ditmaal met als thema “Open kaart voor Kanne”.
Tijdens deze tentoonstelling willen wij de bezoeker tonen hoe ons dorp door de jaren heen uitgroeide van een kleine verzameling woningen, tot de huidige omvang. Dank zij onder meer notities van pastoor Jozef Vanheukelom konden wij de geschiedenis van veel woningen, gebouwd vóór 1935, reconstrueren. Wij legden daarvan een register aan dat wij vervolledigden met gegevens over de opvolging der bewoning. Maar ook vulden wij in de mate van het legaal mogelijke het register aan met gegevens over meer recente woningen.
Vervolgens hebben wij hieraan de genealogische gegevens gekoppeld van de bewoners, ook weer in die mate dat wij binnen het wettelijk kader data konden raadplegen. Vanzelfsprekend kan je tijdens dit evenement ook deze data inkijken en eventueel ook vervolledigen.
Aan de hand van vele foto’s en kaarten laten wij je verder nog eens kennis maken met typische locaties rondom het dorp en geven we daarbij het oude toponiem. Dit ondersteunen wij met een doorlopende dia-presentatie, en met een maquette van het dorp met de situatie vóór het graven van het Albertkanaal.
Deze tentoonstelling is het werk van bijna twintig jaar opzoekingen en verzamelen.
Wij verwelkomen je graag in Zaal Onder de Kerk, op donderdag, zaterdag en zondag, 26-28-29 mei, telkens tussen 14 en 19 uur.