Author Archives: Mathieu Gijbels

Pastoor Langenhoff

Van de heer G. Schaaf uit Maastricht mochten wij een oorkonde ontvangen van het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Langenhoff. Dit was een familiestuk van zijn overleden vrouw. De Heer Schaaf verlangde dat dit stuk goed bewaard bleef voor het nageslacht en schonk dit aan Heemkunde Kanne. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. De oorkonde was een geschenk van de familie Cremers – Langenhoff aan de jubilerende pastoor en was geschilderd door Jos Cremers, peetoom van Josée Cremers. E.H. Petrus

Achter de Hoven (Ater de Häöf)

In een persbericht deelde de gemeente Riemst mee dat op donderdag 9 januari 2014 het schepencollege op advies van Heemkunde Kanne en GOGRI de beslissing heeft genomen om bij de plaatsing van nieuwe straatnaamborden naast de officiële naam ook de dialectvorm te gebruiken. Zo gaan de oude benamingen niet verloren en worden de dialecten in ere gehouden. Heemkunde Kanne heeft aan het gemeentebestuur voorgesteld om de naam Achter de Hoven te gebruiken voor het hele gebied omdat dit gebied al