Category Archives: Vers van de pers

Kannerse militairen in de Groote Oorlog

Jean Vrijens °Kanne 19-10-1881 + Luik 23-2-1945 Hij was zoon van Martin Vrijens en Marie Haesen en blokwerker. Hij woonde in de Bovenstraat 60, Kanne en trouwde met Hélène Daemen. Zij hadden 5 kinderen maar geen verder nageslacht.Hij werd weer opgeroepen op 1 augustus 1914 voor de zware artillerie van de forten van Luik. Na de val van Luik op 15 augustus 1914 werd Jean overgeplaatst naar Antwerpen en hij trok daarna met de rest van het Belgisch leger naar

Foto-album Albertkanaal : De bruggen van Ternaaien tot Veldwezelt.

Misschien waren jullie al een beetje ongeduldig omdat er al even niets meer gezegd werd over het foto-album Albertkanaal.We zijn er ook bijna doorheen. De vaargeul is klaar, de kaaimuren zijn gereed, het water kan eerstdaags komen.Natuurlijk werden door de graafwerken heel wat wegen onderbroken.Vanzelfsprekend werd niet voor elke onderbroken weg een brug gebouwd en slechts op de voornaamste verkeersassen kwam er een overgang. De bruggen  waarvan hier de foto’s zijn inmiddes al weer verleden tijd, want wegens de recente

Zitten wij ook in een oorlogssituatie?

Op dit ogenblik zitten we door de corona-crisis in een situatie, die sterk lijkt op wat de mensen in de twee wereldoorlogen hebben meegemaakt. Tot 18maart konden de niet-zieke mensen nog rondlopen, maar dat is vanaf 18 maart 2020 niet meer toegelaten, een echte oorlogssituatie. De soldaten, die in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog opgeroepen waren, maakten daarnaast nog wel andere dingen mee. Dat bleek al uit de verhalen van bijv. Pieter Nicolaes en Gerard Huidts maar zal ook

Nieuwe informatie over Kannerse soldaten in WO I

Na ons bericht van vorige keer vullen wij ons lijstje aan met informatie over een aantal andere soldaten uit Kanne, waarover we nieuwe gegevens hebben. Jean Huidts °Kanne 14-7-1895 +Luik 17-12-1965 Hij was de zoon van Nicolas Huits en Ida Vrijens en broer van Gerard.Jean behoorde bij de klas 1915. In december 1915 vluchtte hij met 4 kameraden uit Kanne, dus uit bezet gebied. Hij meldde zich op 6 december 1915 aan in het Belgisch consulaat in Maastricht. Hij ging

Nieuws over Kannerse soldaten in Eerste Wereldoorlog

Toen we in 2010 een tentoonstelling hielden over de Eerste Wereldoorlog waren wij verbaasd dat wij zoveel namen vonden van jongens uit Kanne, die als soldaat aan de Eerste Wereldoorlog deelnamen[i]. Toen wij in 2015  de oefening nog eens overdeden voor de tentoonstelling van alle Riemstse dorpen in die oorlog vonden wij naast de 82 namen van 2010 nog eens 10 nieuwe namen[ii]. Zelfs nu komt er extra informatie. Zo kregen wij van Erik Mengels, een verre nakomeling van Winand

Foto-album Albertkanaal. Woningen en een fabriek moesten wijken.

Dat het Albertkanaal letterlijk een “dikke streep” door ons mooie dorp zou trekken en het prachtige Jekerdal aan de noord- en zuidzijde zou openscheuren was een feit. Maar economische en zelfs militaire redenen hebben natuurlijk een prijs. In Kanne werden alles samen meer dan 89 hectaren aan eigendommen (landbouwgronden, woningen,…) onteigend. Op de foto hierbij zie je in de omgeving waar nu de brug ligt inderdaad enkele woningen die opgeofferd werden. Tussen de huidige Steenstraat aan de rechteroever (zijde Maastricht)

Foto-album Albertkanaal. Aanleg van de dijken.

Het is alweer enkele weken geleden dat wij nog eens nieuws brachten over de bouw van het Albertkanaal. De vaargeul is inmiddels gereed, maar de dijkwanden moeten uiteraard verstevigd worden. Op de plaatsen waar de dijk bijna loodrecht was, bijvoorbeeld in de doorsteek naar Ternaaien, kwamen er zware bekistingen en bewapening om beton te kunnen storten. Hier werden ook om de 100 meter ijzeren laddertjes in de dijk bevestigd. Daar waar het kanaal eigenlijk door de dorpskern ging was de

Foto-album Albertkanaal. De grote machines van toen.

Dat voor het aanleggen van het Albertkanaal tussen Ternaaien en Eigenbilzen wel zowat het meeste grond moest afgegraven en verzet worden zal wel niemand verbazen.  Op onderstaande foto zie je een treintje dat zijn lading aarde lost op “een kip”. Zeker in ons eigen Kanne met de bekende “doorsteek” van Ternaaien en de hoge taluds tussen Kanne en Vroenhoven, waar er ook heel wat mergel moest afgegraven worden en vervoerd naar de cementfabriek. Het was natuurlijk een bedrijvigheid van jewelste

Wist je dat…..?

Wist je dat in december 1999 enkele dorpsgenoten samen kwamen in de oude gemeenteschool , en daar de eerste gesprekken werden gevoerd voor het oprichten van een heemkundekring ? Dat wij dus eerstdaags onze twintigste verjaardag zullen vieren ? Dat wij thans een kerngroep hebben van een elftal leden, maar er meer dan 200 mensen abonnee zijn van ons ledenblad ? Dat wij een sympathisant hebben die onze berichten ook steevast op de facebook-pagina “Canne Vreuger -Kanne Noe” plaatst ,

De Kruisweg van Kanne

Enige tijd geleden verscheen op de facebook-pagina “Canne vreuger, Kanne Noe” een oproep voor informatie over een kapelletje van de Kannerse kruisweg. Het ging in dit geval over het kapelletje bij restaurant-frituur ‘t Heukske. Men wil dit kapelletje graag in de oude glorie herstellen en behouden, maar tot wie zich richten in dit geval. De kruisweg werd in de jaren zestig opgericht onder impuls van onze toenmalige dorpspastoor E.H. Ketelslegers. Er werd voor elke statie van de kruisweg een kapelletje

« Older Entries