Het geld komt niet altijd op de plaats waar het moet komen. De instorting van de Muizenberg in 1926

Op dinsdag 11 mei 2016 was het 90 jaar geleden dat de Muizenberg (in Kanne en deels in Maastricht) instortte, waarbij 3 champignonkwekers omkwamen en twee vermist bleven.

Onlangs vonden wij in het parochiearchief van Kanne een brief, daterend van 1 juni 1926, van mgr. Rutten, bisschop van Luik tussen 1902 en 1927.

In die brief aan de pastoor van Kanne uit de bisschop zijn verontwaardiging dat de hulp zo traag op gang komt. Hij geeft opdracht aan zijn assistent om 2.000 fr. over te maken naar de pastoor om zo de getroffenen te helpen. Hij vraagt wel aan de pastoor hem te laten weten wat hij met het geld gedaan heeft.

Of de pastoor dat ook gedaan heeft, weten wij niet. E.H. Van Heukelom, de pas benoemde pastoor, heeft het wel in zijn schrift, dat zich ook in het parochiaal archief bevindt, genoteerd. Uit die aantekeningen blijkt dat de bisschop al 1.000 fr. had meegegeven aan uit Kanne afkomstige priester Winand Schiepers (1858-1930), toen die einde mei samen met de bisschop aanwezig was op een vormseldiner. Van die 1.000 fr. beschrijft Van Heukelom de bestemming: hij gaf de families Hermans, Vandeursen en Schiepers-Daenen elk 200 fr. en Gerard Vrijens, Willy Ruijters, Jean Vrijens en (Martin) Vrijens elk 100 fr., samen 1.000 fr. Intussen gaf ook de gemeente een bedrag aan de families en de pastoor oordeelde dat de kerk de 2.000 fr. beter kon gebruiken, temeer dat de kerkdienst gratis was gedaan. Zij hebben gediend voor de aankoop van een brandkast en de vlag van Kindsheid Jesu (die nog altijd in de kerk hangt!). Hij kocht ook een nieuwe processiehemel, die nog altijd gebruikt wordt tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie. Hiervoor verkocht hij een aantal oude kazuifels voor 700 fr. en hij kreeg 80 fr. uit de kas van de kerkfabriek. Hoeveel hij van de 2.000 fr. voor deze aankoop gebruikt heeft, is niet duidelijk. Die onduidelijkheid geldt ook voor het vergulden van een monstrans en de aanleg van elektriciteit in de pastorij.
Pastoor Van Heukelom is in het dorp bekend vanwege de bouw van de “zusterschool”, het klooster, het Sint-Jozefzaaltje (in de loop van de jaren afgebroken) en de kerk! Hij heeft ongetwijfeld bij de financiering van deze gebouwen ook moeten schuiven met de financiën!

Slachtoffers van de Muizenberginstorting