Het Kasteel van Harff, geboorteplaats van Ghijs van Kanne.

sloop kasteel harff 3sloop kasteel harff 4

Tekening van Van Gulpen

Tekening van Van Gulpen

Een tijdje geleden kregen wij van een lid van onze heemkundekring een kopie van een krantenartikel, met name uit de “Gazet van Limburg” dd 03 februari 1955. De Gazet van Limburg is de voorloper van de Nederlandse krant : “De Limburger”.
Zoals je op bijgaande foto kan zien gaat het artikel over het slopen van het kasteel Harff dat destijds in de Onderstraat in Kanne te vinden was. Wij noemen het ook wel eens het kasteel van Opcanne, of “het goed van Wendelen”.
De restanten van wat nog overbleef van het kasteel, dat bij het springen van landmijnen voor de poort in 1940 zwaar beschadigd werd, werden nagenoeg helemaal opgeruimd in 1955. Tot begin jaren zestig bleef nog een grote schuur staan die gebruikt werd door de landbouwersfamilie Castermans van de Mergelweg. Toen maakten ook deze restanten plaats voor de verkaveling van het gebied tussen Onderstraat en Jeker, waardoor onder meer de straten Berkenlaan en Op ‘t Broek in hun huidige vorm ontstonden.

De ondertitel van het artikel  “Zwijn der Ardennen onthoofd op Vrijthof” doet bij sommigen wellicht de wenkbrauwen fronsen.
Het meest bekende geslacht dat het kasteel heeft bewoond is niet de familie Harff uit de 16e eeuw, maar wel de familie Van de Bosch. Tot zesmaal achtereenvolgend  komt in de stamboom de naam Lambert Van de Bosch terug. De naam Van de Bosch wordt dan meestal gevolgd door “van Kanne”, naar Margaretha van Kanne, die gehuwd was met Lambert Van de Bosch I. We gaan dan al terug tot omstreeks de jaren 1350.

Lambert IV was in de jaren 1430 tweemaal burgemeester van Maastricht.  Lambert VI was een der beste generaals van het Brabantse leger.  Diens broer, Gijsbert Van de Bosch, geboren in Kanne in 1443,  die ook kortweg de naam Gys van Kanne meekreeg, werd officier in het leger van Louis de Bourbon, prinsbisschop van Luik en van Karel de Stoute, Hertog van Brabant en Graaf van Loon.
Gys van Kanne maakt tijdens zijn militaire loopbaan kennis met Willem Van der Marck -Arenberg. Willem Van der Marck kreeg ook de naam “Het Zwijn der Ardennen” mee, en waarschijnlijk niet alleen omdat in het wapenschild van de Arenbergers een everzwijn staat afgebeeld.

Hoe dan ook, de militaire loopbaan van zowel Gys van Kanne als van Willem Van der Marck kenmerkt niet zozeer door trouw aan hun Hertog of Prinsbisschop,  maar  vooral door hun vele veldtochten, zeg maar rooftochten,  en de  wrede behandeling van tegenstanders.  Van der Marck zal voor zijn wandaden in 1485 onthoofd worden op het Vrijthof in Maastricht en Gys van Kanne wordt uiteindelijk door zijn vroegere medestanders met messteken gedood in 1486 in Luik.

Een verhaal dat zeker de moeite was om verder te ontrafelen, en de nodige literatuur te raadplegen.  In de volgende uitgaven van ons heemkunde-tijdschrift  zullen we de historische feiten voor jullie op een rijtje zetten.

info:ugent-repo/topo/713-K-00001

Eén gedachte over “Het Kasteel van Harff, geboorteplaats van Ghijs van Kanne.”

  1.  

    Deze ruïne werd meermaals geschilderd. In de jaren 54-64 hebben wij (Hotel Louvain) ontelbare schilderijtjes verkocht van het torentje dat zich aan de linkerkant tegenover de grote schuur bevond. Van dit torentje bestaan ook nog heel wat foto's.
    Wendelen woonde in het grote huis en was een tuinder die ook nog geprobeerd heeft om champignons te kweken in de berg. Ik ben niet zeker of het in de berg van "pastoers bösje" was. (waar later nog een illegale jeneverstokerij is geweest) Jean Straetmans

Reacties zijn gesloten.