Jaarvergadering 2019 van Heemkunde Kanne

Leden in afwachting van de lezing (foto M. Gijbels)

Op dinsdag 26 november kwamen een veertigtal leden van Heemkunde Kanne naar de jaarlijkse algemene vergadering.
Zij luisterden eerst naar voorzitter Frans Mourmans, die aandacht besteedde aan de activiteiten van het voorbije werkjaar.
Zo vermeldde hij onder meer de plaatsing van een stukje Elektrische draad aan het Böjmke op het veld tussen Kanne, Vroenhoven en Zussen. Dit gebeurde in een samenwerking van Heemkunde Kanne de basisscholen van Kanne, ZZB en Emael en de gemeente Riemst. Na de vernieling van de draad door een achtervolgde smokkelaar heeft de gemeente deze hersteld. Zo wordt op deze wijze een element van de Eerste Wereldoorlog in Kanne herdacht.

Aan het “Bömjke” plaatste Heemkunde Kanne samen met de basisscholen en de gemeente een stukje “elektrische draad” (foto Paul Vrijens)


Daarnaast was er onze succesvolle tentoonstelling van Schilderachtig Kanne in potlood en penseel in en onder de kerk, de bouw van een gedenksteen en de herdenking van drie gesneuvelde Britse piloten aan de Pruis, de aandacht voor het dialect met V’r kalle Kanners en onze website en natuurlijk ons tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt.
Mede door al deze activiteiten telt onze kring op dit ogenblik 229 leden!

Tijdens de pauze schonk Jean-Pierre Duplessis de wandkaart van België uit de oude gemeentelijke jongensschool aan Heemkunde Kanne, samen met door hem gemaakte beelden van Karel Martel en Karel de Grote.

Jean-Pierre Duplessis (foto M. Gijbels)

Daarna kwam rijksarchivaris Rombout Nijssen aan het woord. Hij besprak uitvoerig het ontstaan en de bewaring van het fonds Oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog. Daarvan worden in Hasselt een 60.000 dossiers bewaard waarvan er een kleine 300 van Kanne. De meeste schade in Kanne is aangericht in de eerste dagen van de oorlog en bij de bevrijding. De zwaarste dossiers werden ingediend door de champignontelers, maar er waren ook aanvragen bij met een goede omschrijving van de huisraad, zelfs van de huisraad van een hotel! Ook voor de vernielde muziekinstrumenten van de fanfare Alliance werd een vergoeding gevraagd. De aanvragen geven ons op deze wijze een goed beeld van het leven van de Kannenaren in deze periode.
Rombout Nijssen eindigde met een oproep om met een aantal mensen naar Hasselt te komen om daar alle dossiers van de oorlogsschade in Kanne te bestuderen en zo meer te weten over de Tweede Wereldoorlog in het dorp.

Voorzitter Frans heeft een cadeau klaar voor rijksarchivaris Rombout Nijssen (foto M. Gijbels)

Voor meer informatie kunt U terecht in het tijdschrift Heemkunde Kanne, dat vier maal per jaar verschijnt. Een gewoon abonnement kost slechts 10 euro.