Oude grafstenen op het “nieuwe” kerkhof van Kanne (2)

Grafsteen Lambertus Mengels

Tijdens de restauratie van de toren van de Sint-Hubertuskerk van Kanne in de jaren negentig van vorige eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw werd het oud kerkhof rond de kerk symbolisch hersteld. Daar zijn vijf oude grafstenen geplaatst nadat deze eerst schoongemaakt waren.

Vorige week hebben wij het graf van Ida Smeets en Maria de Pus besproken. Vandaag is het de beurt aan het graf van Lambertus Mengels. Ook dit graf is in 2010  al door Mathieu Gijbels beschreven in het tijdschrift van Heemkunde Kanne.

De tekst op de grafsteen Lambertus Mengels luidt:

HIER LIGHT BEGRAVEN DEN EERSAMEN

LAMBERTUS MENGELS JONCKMAN

GESTORVEN DEN 21 JUNY ANNO

1763 BIDT GODT VOOR DE SIELE

In modern Nederlands betekent dit:

Hier ligt begraven de eerzame

Lambertus Mengels, vrijgezel

Gestorven den 21e juni in het jaar

1763. Bid God voor zijn ziel

Boven de tekst staat een cirkel waarin de letters I H S staan, een afkorting van Ihesus (Jezus). Boven op de H staat een kruis.

Lambertus Mengels is gedoopt in  Kanne op 20 november 1718 als zoon uit het eerste huwelijk van Petrus Mengels (ca. 1688-Kanne,19-3-1756), koster in Wolder en Montenaken en van Catharina Nicolaes (vóór 1690-ca 1724). Zij trouwden in de kerk van Kanne op 26 oktober 1709.
Zij kregen zeker viif kinderen: Petrus (1710-1773), Lambertus (1713-1714), Maria (1716-1746), Lambertus (1718-1763) en Anna (1723-1731).

Kort na de dood van Catharina Nicolaes trouwde Petrus Mengels op 7 juni 1724 met Catharina Lenaerts (ca. 1691 – 30-10-1779). Uit dit tweede huwelijk kwamen er nog drie kinderen: Petrus (1725-?), Gertrude (1729-1790) en Winand (1733-1778, schrijver van de dorpskroniek van Kanne).

De Lambertus van de grafsteen is dus halfbroer van de kroniekschrijver Winand en heeft zelf een boekje geschreven over de gebeurtenissen van het jaar 1740, maar dat is helaas verloren gegaan. Winand, de kroniekschrijver, gebruikte deze informatie voor zijn eigen kroniek.
In 1746 wordt door Winand verteld hoe zijn familie lijdt onder de aanvallen van de Pandoeren, soldaten van het Oostenrijks leger, dat toen in de buurt verbleef.
In 1747 schreef Winand, de kroniekschrijver: “mijn halven broeder had oock het koren afgemaijd van 11 roeden op den Emaelen wegh, die Jan Hofmans ter zelver tijdt van ons ten halfscheijt had, hetwelck wij tegen den bergh aen hadden laeten groeijen”. Vertaald luidt dit: “mijn halfbroer had ook het koren (dat wij tegen de berg op hadden laten groeien) gemaaid van het stuk land van 11 roeden aan de Emaelerweg, dat Jan Hofmans in die tijd voor de helft van ons had.”
In 1747 is hij samen met Winand na de slag van Lafelt op het slagveld een kijkje gaan nemen.

Hij is, zoals op de grafsteen en in de parochieregisters van Kanne staat,  op 21 juni 1763 in Kanne overleden.

Overlijden Lambertus Mengels

Overlijden Lambertus Mengels

Anno domini 1763 die 21ma junii obiit Lambertus Mengels omnibus sanctae matris ecclesiae sacramentis promunitus: In het jaar 1763 op 21 juni overleed Lambertus Mengels, gesterkt door alle sacramenten van de heilige moeder de kerk.

Paul Vrijens