Oude grafstenen op het “nieuwe” kerkhof van Kanne (3)

 

Grafsteen Jan Huegems

 

Tijdens de restauratie van de toren van de Sint-Hubertuskerk van Kanne in de jaren negentig van vorige eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw werd het oud kerkhof rond de kerk symbolisch hersteld. Daar zijn vijf oude grafstenen geplaatst nadat deze eerst schoongemaakt waren.

Vorige weken hebben wij de graven van Lambertus Mengels en van Ida Smeets en Maria de Pus besproken. Vandaag is het de beurt aan het graf van Jan Hueghems. Ook dit graf is in 2010  al door Mathieu Gijbels beschreven in het tijdschrift van Heemkunde Kanne.

De tekst op de grafsteen Jan Huegems luidt:

HIER LIGT
BEGRAVEN
JAN HVEGEMS STARF
ANNO 1662 DEN ERSTEN
DACH MEY ENDE NELEN
SELEN SYN HVSVROVW
STARF AN ….
BIDT GODT
VOOR DE
ZIELE

In modern Nederlands betekent dit:

Hier ligt
begraven
Jan Huegems. Hij stierf
in het jaar 1662 de eerste
dag van mei en Nelen
Selen, zijn huisvrouw.
Zij stierf in het jaar…
Bid God
voor hun
zielen

Boven de tekst staat een cirkel waarin de letters I H S staan, een afkorting van Ihesus (Jezus). Boven op de H staat een kruis.

Jan Heugems is geboren vóór 1585 (dat leiden wij af uit het feit dat hij voorkwam als getuige in 1605) en overleed op 1 mei 1662. Hij was gehuwd met Nelen Selen, waarvan de overlijdensdatum niet vermeld werd. De ruimte voor die datum is wel open gelaten. Zij was waarschijnlijk nog niet overleden op 1 mei 1662. Mogelijk is zij hertrouwd en niet bij haar (eerste?) man Jan Heugems begraven.
Joannes Heugems trad in  1605 op als getuige bij het huwelijk van Guilhelmus Kaket en Anna Cluckers in Kanne. Hij werd ook vermeld in een van de registers van het Sint-Martinuskapittel van Luik. In dit register komt ook Peter Selen voor, waarschijnlijk een familielid van Nelen, de vrouw van Jan Heugems.