Oude grafstenen op het “nieuwe” kerkhof van Kanne (4)

Grafsteen Aerdt Swennen

Tijdens de restauratie van de toren van de Sint-Hubertuskerk van Kanne in de jaren negentig van vorige eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw werd het oud kerkhof rond de kerk symbolisch hersteld. Daar zijn vijf oude grafstenen geplaatst nadat deze eerst schoongemaakt waren.

Vorige weken hebben wij de graven van Lambertus Mengels, van Ida Smeets en Maria de Pus en van Jan Huegems besproken. Vandaag is het de beurt aan het graf van Aerdt Swennen. Ook dit graf is in 2010 al door Mathieu Gijbels beschreven in het tijdschrift van Heemkunde Kanne.

De tekst op de grafsteen Aerdt Swennen luidt:

HIER LIGT

BEGRAVEN

AERDT

SWENNEN

STARF Ao 1634 DEN 26

OCTOB: ENDE ANNA SMETS

SYN HUYSVROUWE STARF Ao

1629 DEN 10E DAECH

SEPTEMBRIS BIDT GODT

VOOER DIE

ZIELLE

In het Nederlands klinkt dit als volgt:

HIER LIGT

BEGRAVEN

AERDT

SWENNEN

DIE STIERF IN HET JAAR 1634 DE 26e

OKTOBER EN ANNA SMETS

ZIJN ECHTGENOTE DIE STIERF

IN 1629 OP DE 10e DAG VAN

SEPTEMBER. BIDT VOOR HUN

 ZIELEN

Aerdt Swennen alias Bettonville was de zoon van Jan Swinnen en Maria Smets van Kanne. Hij moet vóór 1584 geboren zijn vermits hij op 9 februari 1609 schepen van Opcanne wordt benoemd.
Aerdt Swennen is pachter van gronden van de heren van Sint-Martinus van Luik en van het klooster van Hocht.
Op 13 juli 1617 huwt hij in de Sint-Nicolaaskerk te Maastricht met Anna Smets.
In 1619 is hij kerkmeester van Kanne en op St.-Stephanusdag 1620 wordt Aert Swennen laat benoemd van de Hof van Fee te Opcanne.
Op 17 december 1620 wordt Aerdt Swennen van Opcanne, zoon van Jan de schout, burger van Maastricht in het ambacht der timmerlieden.
Van Aerdt Swennen is het wapen bekend:
“d’ argent à la fasce de gueles, accompagné de trois roses du même”.
Een latere beschrijving van hetzelfde wapen luidt:
“in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van 3 rode goud geknopte en groen gepunte rozen (2 boven balk, 1 onder balk)”.

Aerdt Swennen en Anna Smets kregen volgende kinderen:
1. Damiaen Bettonville alias Swennen, (* Canne 28 augustus 1620 , + Luik 15 november 1706)
Kerkmeester te Kanne o.a. 1643 en 1654
Schepen te Opcanne vanaf 11 januari 1647 en secretaris vanaf 12 februari 1649 tot na 1687
Pachter van het kasteel van Harff ca. 1650
Capitaine du quartier d‟Opkanne et environs op 21 februari 1656
Laat van de laathof van Fee vanaf 17 december 1657
Hij huwt op 14 januari 1641 te Millen met Gertruidt Pasmans, (* Maastricht 12 juli 1620  + Luik 30 september 1711), dochter van Pierre Pasmans en Madeleine Steijnen. Damiaen Swennen voerde hetzelfde wapen als zijn vader.
2. Leonard Bettonville alias Swennen van Can, (* vóór 1631, + Maastricht 13 april 1706) (kinderloos),
Hij huwt op 18 oktober 1651 te Maastricht (met rode zegel) Ida Thelen, (* 12 maart 1603 of 1613), dochter van Laurentius Thelen en Mechel van Stockem,
Hij huwt een tweede keer op 27 januari 1694 te Maastricht met (Anna) Margaretha Horstmans, (+ 8 augustus 1702), weduwe van Laurens Valkenburg.
3. Joannes Swennen, vermeld op 27 jan 1637 te Kanne.