Oude grafstenen op het “nieuwe” kerkhof van Kanne (1)

Tijdens de restauratie van de toren van de Sint-Hubertuskerk van Kanne in de jaren negentig van vorige eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw werd het oud kerkhof rond de kerk symbolisch hersteld. Daar zijn vijf oude grafstenen geplaatst nadat deze eerst schoongemaakt waren.

In de volgende weken zullen we telkens een van de vijf aan u voorstellen. In 2010 zijn deze al door Mathieu Gijbels beschreven in het tijdschrift van Heemkunde Kanne. Daarnaast zijn een aantal oude grafstenen verdwenen waarvan we wel de tekst hebben kunnen vinden.

Grafsteen Ida Smeets

Op deze steen staat bovenaan een kruis met daaronder drie letters van IHesuS. Daaronder staat een hart met drie pijlen. De tekst luidt als volgt:

HYR LIGT
BEGRAVEN IDA SMEETS HUYSVROUWE
VAN JAN CLUCKERS SALIGER STARF
A° 1623 DEN 7 9BER ENDE MARIA DE
PUS HUYSVROUWE VAN MATHY
CLUCKERS STARF DEN 29 VAN 9BER
A° 1619 BIDT GODT VOOR DYE ZIELEN

In het moderne Nederlands luidt dit:

Hier ligt
begraven Ida Smeets, echtgenote
van Jan Cluckers zaliger. Zij stierf
in het jaar 1623 de 7e november en Maria de
Pus, echtgenote van Mathy
Cluckers, die stierf den 29e november
1619. Bid God voor die zielen

Merk op dat de maand 9  novem betekent of november.

Over Ida Smeets weten wij niet veel, maar over haar man zijn we beter ingelicht (zie toelichting bij zijn grafsteen, die we een van de volgende keren bespreken). Hij is geboren vóór 1560, mogelijk is Ida ook uit die periode vóór 1560. Zij wordt tweemaal als getuige vermeld in de parochieregisters van Kanne: zij is in november 1605 samen met Hubertus Vreen (Vrijens) getuige bij de doop van Guilielmus Sme(e)ts, zoon van Joannes Sme(e)ts, waarschijnlijk broer van Ida. In 1611 is zij samen met Helena Lichterborch (Helena van Lichtenberg?) en Lambertus d’Enckens getuige bij de doop van Catharina Goijens, dochter van Martinus Goijens.
Over Maria De Pus, echtgenote van Mathy Cluckers, waarschijnlijk de zoon van Jan Cluckers, hebben we helemaal geen informatie buiten haar sterfdatum, die we ook op deze grafsteen vinden: 29-11-1619. Zij moest op dat ogenblik zeker 20 jaar zijn, dus geboren vóór 1599.

Paul Vrijens