Sint Jozefzaal in Kanne

Beste bezoeker van onze website, sympathisant van Heemkunde Kanne.

Velen onder U herinneren zich waarschijnlijk nog het Sint Jozefzaaltje tegenover de kerk van Kanne.  Het was een echt parochiezaaltje, deed dienst als bibliotheek, bioscoop en in oorlogstijd zelfs als kerkje, plaats voor soepbedeling, en waarschijnlijk nog tal van andere doeleinden. Het is helaas uit het dorpsbeeld verdwenen wegens totaal verval en uiteindelijke sloop.
Heemkunde Kanne wil graag een artikel wijden aan dit bouwwerk waar zeker de oudere generaties nog herinneringen aan over houden.
Daarom langs deze weg een oproep aan u allen om ons uw verhaal, anecdotes, foto’s e.d. kenbaar te maken.  Dan kunnen wij ook dit stukje dorpsgeschiedenis weer een beetje levendig maken.
Uw reactie kan natuurlijk via deze website of via persoonlijk contact met iemand van onze bestuursleden.
Alvast dank.
Guido Thijs

Het artikel over het Sint-Jozefzaaltje is intussen geschreven door Mathieu Gijbels en verschijnt in het eerste nummer van de volgende jaargang 2018.

Paul Vrijens

Kerk en Sint-Jozefzaal (foto KIK)

Kerk en Sint-Jozefzaal (foto KIK)

Resten St-Jozefzaaltje foto Mathieu Gijbels