Stappenplan archiefonderzoek

Volkstelling Kanne 1796 1

Volkstelling Kanne 1796 1

Om een onderzoek te doen naar de geschiedenis van een dorp, een familie, een vereniging…moet je je aan de regels van het historisch onderzoek houden. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel maakt het je gemakkelijker en heeft een digitaal stappenplan ter beschikking gesteld van de onderzoekers: http://arch.arch.be/images/stories/zoekwijzer/stappenplan_archiefonderzoek.pdf

Volkstelling Kanne 1796 2

Volkstelling Kanne 1796 2

Volkstelling Kanne 1796 3

Volkstelling Kanne 1796 3

Volkstelling Kanne 1796 4

Volkstelling Kanne 1796 4


Hierbij voegen we als voorbeeld van een bron een aantal scans van een bevolkingsonderzoek in Kanne gedaan door de Franse bezetters in 1796. Je kunt niet alleen vaststellen welk beroep ze uitoefenden, hoe de huishoudens zijn samengesteld, maar ook waar ze woonden en sinds wanneer ze in Kanne woonden. Misschien komen ook jouw voorouders voor in deze lijst. Toch moet je ook met deze gegevens voorzichtig omgaan, want niet iedereen wilde met de “bezetter”meewerken en gaf niet de juiste gegevens op; namen werden misschien verkeerd genoteerd…

18 detail