Verdwenen parochieregister in 2014 terecht

Na een eeuw weer boven water: het parochieregister van Kanne voor de jaren 1697-1765.

Jean Straetmans bezorgde het Rijksarchief in Hasselt een origineel parochieregister van Kanne voor de jaren 1697-1765. Tot nu toe was de bewaarplaats van dit register niet bekend. In de negentiende eeuw, toen het gemeentebestuur de klappers op de parochieregisters liet maken, zat het nog in de reeks die toen door het gemeentebestuur van Kanne bewaard werd. Het werd echter niet aan het Rijksarchief overgedragen, zoals dat met de registers voor de jaren 1600-1607, 1611-1612 en 1765-1769 wel gebeurde.
Wie stamboomonderzoek verrichtte en daarbij in Kanne terechtkwam, moest het tot nu toe voor de periode 1697-1765 stellen met de vermeldingen in de klapper. Nu kunnen dus ook de originele akten geraadpleegd worden. Het register bevat de registratie van dopen van wettige kinderen van 3 juli 1697 tot 18 oktober 1765, de dopen van onwettige kinderen van 23 april 1741 tot 26 oktober 1755, en van 1764 tot 1765, de namen van de vormelingen uit de jaren 1707-1765, de registraties van de begrafenissen in de periode van 12 juli 1697 tot 5 mei 1765. In het deel van het register waarin de begrafenissen ingeschreven werden, zijn de bladen aangevreten door muizen of andere knaagdieren. Sommige bladen zijn voor de helft weg.
Op het titelblad van dit register wordt aangekondigd dat het ook de vermeldingen van de huwelijken zou bevatten. Die zijn in het boek echter niet te vinden. Wellicht werden de huwelijken in 1697-1765 in een ander register ingeschreven, een register dat tot nu toe nog niet aan de oppervlakte gekomen is.
Het register maakt nu in het Rijksarchief te Hasselt deel uit van het parochiearchief van Kanne. Het wordt nu gedigitaliseerd en zal in de loop van 2014 op de website van het Rijksarchief geraadpleegd kunnen worden.