Tag Archives: archief

Verdwenen parochieregister terecht

Na een eeuw weer boven water: het parochieregister van Kanne voor de jaren 1697-1765. Jean Straetmans bezorgde het Rijksarchief in Hasselt een origineel parochieregister van Kanne voor de jaren 1697-1765. Tot nu toe was de bewaarplaats van dit register niet bekend. In de negentiende eeuw, toen het gemeentebestuur de klappers op de parochieregisters liet maken, zat het nog in de reeks die toen door het gemeentebestuur van Kanne bewaard werd. Het werd echter niet aan het Rijksarchief overgedragen, zoals dat

Stappenplan archiefonderzoek

Om een onderzoek te doen naar de geschiedenis van een dorp, een familie, een vereniging…moet je je aan de regels van het historisch onderzoek houden. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel maakt het je gemakkelijker en heeft een digitaal stappenplan ter beschikking gesteld van de onderzoekers: http://arch.arch.be/images/stories/zoekwijzer/stappenplan_archiefonderzoek.pdf Hierbij voegen we als voorbeeld van een bron een aantal scans van een bevolkingsonderzoek in Kanne gedaan door de Franse bezetters in 1796. Je kunt niet alleen vaststellen welk beroep ze uitoefenden, hoe de