Tag Archives: Caestert

Caestert uitkijkpost in WO I (aug. 1914)

René Thewissen maakte ons onlangs attent op een stukje van het pastoorsverslag over WO I, waarin pastoor Langenhoff van Kanne aandacht besteedde aan de geschiedenis van Kanne in deze oorlog. Hij vermeldde o.m. dat luitenant de Menten de Horne van het Belgisch leger in Kanne verbleef bij burgemeester Poswick: Reeds den 4 Augustus 1914, tegen het vallen van de avond, ontving Canne met groote vreugde de eerste belgische soldaten, als bezettingstroepen der grens, het was eene afdeling lanciers, omtrent 50

Recent Entries »