Tag Archives: Kanners

Lèèsplàènkske 4

Veerde lèèsplàènkske In dit vierde leesplankje visualiseren we de tweeklanken. Tweeklanken zijn een combinatie van een klinker (kort of lang) en medeklinker ( halfklinker) j of w. Het Kanners telt meer tweeklanken dan het AN. omdat het meer klinkers heeft. In onderstaand overzicht geven we telkens voor de tweeklank een eerste woord dat op het leesplankje wordt uitgebeeld gevolgd door een of twee andere Kanners woorden met deze tweeklank en hun vertaling in het Nederlands. Overzicht Tweeklanken met j –

Derde lèèsplàènkske

In het eerste leesplankje hebben we kennis gemaakt met een eerste reeks Kannerse lange klinkers: àè – èè – èe – ao – ào – äö – äo. In het tweede werden de korte klinkers gevisualiseerd. In dit derde leesplankje doen we dat voor de andere Kannerse lange klinkers: a, a – ee, e – oo, o – uû, u – iê – oê – eu. Voor de lange klinkers aa,a – ee, e – oo ,o geldt de Nederlandse

Asgoonsdig

  De vastentiêd ès seens goonsdig (asgoonsdig) begós. Tot op vastelaovend (den aovend veur de vaste) maog, wèè dat wèlt, nog vàolop plezeer maoke. Vastelaovend  ès àoch de naom gewode vur de hille karnevalviêring. Hil get löj (meh zeker wiêniger as vreuger) begènnen hunne vastentiêd mèt het hole van het assekröjske tèjdens ‘nen deens in de kèerek of in de kepel. Dat gebeurt noê nog bekaans op dezellefde meneer as vreuger. Op e sjeutelke loêge de asse van de verbrande

Twidde lèèsplàènkske

In dit tweede leesplankje wordt de schrijfwijze van de korte Kannerse klinkers a, e, è, i, ie, o, ó, ö, oe, u, uu voorgesteld. Zoals in het Nederlands worden ook in het Kanners de medeklinkers na de korte a, e, i, o, u verdubbeld (in de verbuiging of in de vervoeging) als na deze medeklinkers nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt. Die verdubbelingsregel van de Nederlandse spelling wordt ook na de korte Kannerse klinkers è, ó en ö toegepast. N.B. De

Allemerrèjje

Allemerrèjje:   Betèekenis: herhaaldelijk, om de haverklap ‘r hèèt allemerrèjje get on de haand.   In oze zeuktoch noh het sjónste Kanners wood in 2011 kreeg allemerrèjje mèt 22 stömme, ’n plaots bie de twèntig sjón wäörd boê-oêt, in de èjndfaze , vur ’t sjónste Kanners wood mós gekoze weude . Het behuûrde oêtèjndelek toch neet bie de drèj sjónste.   Boê keump dat wood èegelek vandan? De vraog ès miech al e paor kirre gestèld. Iech hèb zoonder sukses

Kanners lèèsplàènkske.

Het Kanners dialect heeft een plaats gekregen op de website Heemkunde Kanne.  Hiervoor werd gekozen voor de benaming “V’r kalle Kanners”,  de titel waaronder in elk heemkundeboekje  sinds 2001  een bijdrage “Kannerse Spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegden, beschimpingen” verschijnt. De website geeft ons nu de gelegenheid ook andere verschijnselen van onze dorpstaal te belichten en met de lezers te bespreken:  evolutie van het Kanners, etymologische betekenis, spraakkundige kenmerken, verdwenen en verouderde  woorden, oude of nieuwe liederen en gedichten in het Kanners enz.

Recent Entries »