Tag Archives: koning Albert I

Foto-album Albertkanaal : Koninklijk bezoek

Het Albertkanaal heeft voor ons land een enorme betekenis. Zeker in de tijd dat het werd gegraven was het in economisch en strategisch opzicht van groot belang. Economisch omdat het Albertkanaal een rechtstreekse verbinding zou vormen tussen de haven van Antwerpen en de zware industrie van Luik. Door deze verbinding zou men geen gebruik meer moeten maken van de Zuid-Willemsvaart. Deze vaarweg loopt hoofdzakelijk op Nederlands grondgebied, en geeft via de Maas van ‘s Hertogenbosch toegang tot de haven van