Tag Archives: Maastricht

Wie was Alexander van Weersch uit Canne?

Op maandag 23 april 2018 kregen we volgende reactie op onze website: “In april 1935 vertrok Alexander van Weersch met zijn vrouw Elisabeth Mullender vanuit Maastricht naar Kanne, naar de Brugstraat 12. Hebben jullie hopelijk meer informatie over hem? Hadden zij kinderen, wanneer zijn zij overleden (beiden zijn in 1899 geboren). Hij in Geulle, zij in Gemmenich. Alvast heel hartelijk dank voor jullie hulp met hartelijke groet Philippe van Wersch” Wij zijn aan het werk gegaan en hebben uiteraard als

Brand in de Muizenberg , een catastrofe voor de getroffen landbouwer maar ook een ramp voor historisch erfgoed.

Enige tijd geleden begon ik aan het inwinnen van informatie over de noodkapel in de berg van Neerkanne, tijdens de tweede wereldoorlog. De kapel bevond zich vlak bij de uitgang naar het “Hoeg Haofke”, bij het kasteel. En terwijl mijn gesprekken met getuigen over deze noodkapel steeds meer stof opleveren om een mooi verhaal te schrijven, hebben onverlaten op 20 juli 2017 brand gesticht in de hooi- en stro-opslag in de berg. Gelukkig kon ik kort geleden nog foto’s maken

Ghijs van Kanne, van Officier bij de Prinsbisschop van Luik tot verfoeilijke tiran.

Ghijs van Kanne is een telg uit het adellijke geslacht van Lambert Van de Bosch, oorspronkelijk afkomstig uit Millen. Deze familie bewoonde het kasteel van Opcanne tussen 1338 tot begin 1500. Uit dit geslacht wordt in 1443 Gijsbert Van de Bosch geboren, die echter de geschiedenis zal ingaan als Ghijs van Kanne. Ghijs had voor het soldatenberoep gekozen. Zo kwam hij in dienst van de prinsbisschop van Luik, Louis de Bourbon. Mede door zijn afkomst en zijn verdiensten als militair

Caestert: laatste stand van zaken

Vanaf 22 juni 2016 hangt aan de poort van de boerderij van Caestert een aanvraag voor de AFBRAAK van het zuidelijk deel van het boerderijcomplex! Tot 6 juli kunnen bij het Waalse gewest bezwaren ingediend worden. Heemkunde Kanne heeft dit tijdens de vergadering op dinsdag 28 juni besproken. Heemkunde Kanne vindt dat de boerderij van Caestert het enige gebouw is, dat ons herinnert aan het geweldige verleden van het kasteel, waar eeuwenlang monniken uit Luik, belangrijke Belgische politici hebben verbleven,

Vondelingen opgevangen in Kanne

Op 11 maart 2016 vond er in het Regionaal Historisch Centrum in Maastricht een genealogisch congres plaats. Tijdens dit congres ging de lezing van Régis Delahaye over vondelingen. Daarbij besteedde hij aandacht aan de rol van het vondelingenhuis van Maastricht, in de besproken tijd hoofdstad van beide Limburgen. Onze bestaande interesse voor het fenomeen werd weer geactiveerd en we trokken naar het archief in Maastricht. Vondelingen zijn er altijd geweest en ook nu nog is het fenomeen niet verdwenen. Zo

Belgische vluchtelingen in Maastricht bij begin WO I.

Belgische vluchtelingen in Maastricht. Na het uitbreken van WO I zochten vele Belgische vluchtelingen een veilig onderkomen in Maastricht. Het bieden van onderdak kostte natuurlijk handenvol geld en er werden tal van initiatieven genomen om extra geld in te zamelen. Zo werd door de aardewerkfabrikant Ceramique Maastricht een serie borden gemaakt. Heemkunde Kanne heeft thans een drietal van deze borden in bezit, waarvan we u graag een afbeelding tonen. Heeft U er nog meer informatie over, dan graag uw reactie

Opgravingen Cannerberg (Muizenberg) in 2013

Tijdens een rondleiding op 10 juni 2013 gaf Ivo van Wijk van Archol voor leden van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap uitleg over de opgravingen op de Cannerberg, gelegen . In totaal werd sinds april ongeveer 3,5 hectare (ofwel 7 voetbalvelden) opgegraven. Archeologen hebben vondsten uit de Bandkeramiek, de IJzertijd en de Romeinse tijd gedaan. Er werden ook enige resten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De opgravingen vonden plaats op de akkers boven aan de Muizenberg of aan de