Tag Archives: onderzoek

Soldaten uit Kanne in leger van Napoleon!

Nadat Napoleon gedurende ruim tien jaren de baas was in een groot deel van Europa kreeg hij in oktober 1813 in Leipzig een zware nederlaag tegen de verzamelde legers van zijn tegenstanders te verwerken. Daarop zag hij zich verplicht zijn leger binnen de grenzen van het oude Frankrijk terug te trekken. Vanaf 1 augustus 1814 werd Willem van Oranje – die al koning was van de noordelijke Nederlanden – ook baas van België, zodat hij de eenmaking in het Koninkrijk

Versjöjvinge in het Kanners (2)

Versjöjvinge (2) Äöf : in klàèjne sjèjfkes gesnoje appele dèj te druge wode gehange ater of nèève de kachel . Vgl. Ooft : fruit, gedroogde appelen (Van Dale).   Höjf – höjve – in aander Limb. diejalekte: huuf, uif, huub : knikker, teelbal < Wa hîfè (notendop) < Duits: Hiefe rozenbottel (J.Leenen: Luikse afkomst van de Limburgse knikker of “huuf” De huuf< ohd. Hüba, verwant aan heuvel Duits: Haube.( Limb. Etym. Wo: F. Debrabandere). Basisbetekenis gekromd (Limb. Etym. Wo: H.

Versjöjvinge in het Kanners.

Dialecten zijn levende talen en ondergaan dus ook veranderingen. Die kunnen van verschillende aard zijn: woordenschat, woordbetekenis, klank, grammatica… Veranderen behoort tot de normale evolutie van een taal omdat die veranderingen voortvloeien uit veranderingen in onze maatschappij. De Zuidoost-Limburgse dialecten vertonen vaak veel overeenkomsten, toch heeft elk dialect zijn identiteit. Die eigenheid van elk dialect dreigt weliswaar stilaan onder invloed van het A.N. en/of van andere dialecten sterk achteruit te gaan. Dat is in Kanne al een paar jaren geleden

Stappenplan archiefonderzoek

Om een onderzoek te doen naar de geschiedenis van een dorp, een familie, een vereniging…moet je je aan de regels van het historisch onderzoek houden. Het Algemeen Rijksarchief in Brussel maakt het je gemakkelijker en heeft een digitaal stappenplan ter beschikking gesteld van de onderzoekers: http://arch.arch.be/images/stories/zoekwijzer/stappenplan_archiefonderzoek.pdf Hierbij voegen we als voorbeeld van een bron een aantal scans van een bevolkingsonderzoek in Kanne gedaan door de Franse bezetters in 1796. Je kunt niet alleen vaststellen welk beroep ze uitoefenden, hoe de