Tag Archives: opgravingen

Opgravingen Cannerberg (Muizenberg) in 2013

Tijdens een rondleiding op 10 juni 2013 gaf Ivo van Wijk van Archol voor leden van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap uitleg over de opgravingen op de Cannerberg, gelegen . In totaal werd sinds april ongeveer 3,5 hectare (ofwel 7 voetbalvelden) opgegraven. Archeologen hebben vondsten uit de Bandkeramiek, de IJzertijd en de Romeinse tijd gedaan. Er werden ook enige resten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De opgravingen vonden plaats op de akkers boven aan de Muizenberg of aan de