Tag Archives: parochie Kanne

Sint Jozefzaal in Kanne

Beste bezoeker van onze website, sympathisant van Heemkunde Kanne. Velen onder U herinneren zich waarschijnlijk nog het Sint Jozefzaaltje tegenover de kerk van Kanne.  Het was een echt parochiezaaltje, deed dienst als bibliotheek, bioscoop en in oorlogstijd zelfs als kerkje, plaats voor soepbedeling, en waarschijnlijk nog tal van andere doeleinden. Het is helaas uit het dorpsbeeld verdwenen wegens totaal verval en uiteindelijke sloop. Heemkunde Kanne wil graag een artikel wijden aan dit bouwwerk waar zeker de oudere generaties nog herinneringen

Recent Entries »