Tag Archives: rechtbank

Er was voor hen geen plaats in de herberg.

Op het eerste zicht een ietwat vreemde titel voor een artikel op deze web-pagina. Gezien de tijd van het jaar zou je misschien kunnen denken aan een soort kerstverhaal , of aan een verhaal van dakloze vluchtelingen in een of ander Brussels park, of nog anderen die in de omgeving van onze zeehavens hopeloos op zoek zijn naar een clandestiene overtocht naar Engeland. Het gaat echter over artikel 13 uit de “Verordeningen en reglementen van politie en justitie van de

Rechtspraak in Kanne

Van in de middeleeuwen tot aan de invoering van de Franse revolutionaire wetgeving in 1795 en 1796 werd er door de schepenbanken van Opkanne en van Neerkanne recht gesproken in strafzaken en in geschillen over eigendommen die zich in ons dorp voordeden. Schout en schepenen werden met de lagere rechtspraak belast. Welke straffen zij konden opleggen aan burgers die een overtreding of een misdaad begingen? In ieder geval niet tot een gevangenisstraf. Iemand kon wel veroordeeld worden tot levering van