Tag Archives: school

Sjaolfees in Kan op 5 juûnie 2016

Het  gebäört  wol dèkser tot heemkundige kringe sjaole bie hun aktivitèejte betrèkke. Dat kènt neet aanders want het ès on de sjaolkeender van noê tot v’r al motte liêre boê v’r mèt bezig ziên: de lokale geschiedenis, het sósjaal en kultereel lèève ( boê-oonder  het Kanners diejalek) bestuudere en de rezultate van het oonderzeuk bekènd maoke, àoch de middele  bedeenke vur het patrimonjeel errefgood van Kan op te  sloon  en de belangstèlling vur dat errefgoog te oonderhawe en te promote.