Aanleg nieuwe wegen in Kanne.

Het is vandaag de dag bijna ondenkbaar dat in een dorpskern of een stad er nog onverharde wegen zouden bestaan, of dat er straten zouden zijn zonder alle mogelijke nutsvoorzieningen als riolering, waterleiding, electriciteitsledingen en zo meer.
Maar eigenlijk is het nog niet eens zo lang geleden, amper een goede zestig jaar, dat in ons dorp nog bijna alle straten onverhard waren, de waterafvoer via open riolen verliep en de elektriciteit nog volledig bovengronds was.

In het dagboek van Paul Vrijens (Pol de facteur) vinden we een klein krantenknipsel van onbekende datum, vermoedelijk einde 1954 of begin 1955, met de volgende inhoud .

“WEGENISWERKEN.  Het gemeentebestuur dat ten zeerste bekommerd is om Kanne een modern wegennet te geven heeft deze week bij de overheid stappen gedaan om de aanvang der werken te bespoedigen.
Met genoegen wordt vernomen dat de nodige kredieten voor de Oudeweg, waarvan de betonneringswerken 800.000 frank belopen, zijn goedgekeurd en eerstdaags zal aannemer Coninx uit Hasselt met de werken beginnen.
De raad kreeg de vaste verzekering dat het nodige zal worden gedaan opdat de Brug-, Bakker-, Boven- en Pruisstraat in 1956 zullen klaar zijn.”

En inderdaad in mei 1955, noteert Pol het volgende :
“In dezen maand is men te Kanne begonnen met het betonneren der wegen. Eerst met de Oudeweg van aan de oude linde aan de kapel tot aan de doorgang der grote baan en Steenstraat. (noot van de redactie : het gaat hier om het kruispunt Oudeweg, Brugstraat, Statiestraat).  Veel personen zijn hierdoor natuurlijk op hun manier geplaagd geweest.  De enen met wat te moeten afstaan, de anderen met wat te moeten verhogen of verdiepen.  Het is in alle geval wat anders. De Oudeweg is thans een mooie betonbaan geworden, en verdient niet meer die minderwaardige naam zodat het tijd is dat de overheid uitziet naar een andere benaming. Men verzekert dat men zo spoedig mogelijk zal verder gaan hiermee langs de Brugstraat, Bakkerstraat en Bovenstraat.


Misschien heeft u er zo nog niet op gelet, maar op diverse plaatsen vak 31 Oudewegis in de betonvakken van onze straten een nummer en een datum aangebracht, zijnde de datum van aanleg.
Wij maakten voor u een aantal foto’s.
De Oudeweg was inderdaad eerst aan de beurt, zo zien we in vak 31, dat gelegd werd op 29-4-1955.

 

Verder uit het dagboek noteren we :
“De plannen voor de betonnering der Brug- en Bovenstraat zijn ter goedkeuring verzonden. Indien de regering de voorziene kredieten toelaat zullen ook deze wegen in het jaar 1956 een nieuw uitzicht krijgen.”

In 1956 werden volgende werken uitgevoerd luidens het dagboek :

“In april en mei 1956 werd reeds een nieuwe weg gemaakt aan de overkant der brug in belang van de jaarlijkse motocross.
In oktober 1956 werd de nieuwe weg van de grens van Nederkanne tot Straetmans gemaakt.” (noot van de redactie : dit is het huidige kruispunt van de Statiestraat met de Muizenberg. De verharding was in asfalt)
De Bovenstraat kwam in 1957 aan de beurt,  blijkbaar samen met de vernieuwing van het Statieplein (met kiezelverharding), en de Bejats, die ook een asfaltlaag kreeg.

Hierover schrijft Pol :
“In 1957 werd het nieuwe dorpsplein aangelegd met schone nieuwe straat tot aan de Brugstraat, in plaats van de Kleine Bejats, langs de Jeker. Nu gaat men verder met de nieuwe Jekerbrug en zal de Brugstraat rechtdoor gaan op de Bakkerstraat. Dan nog een nieuwe Bovenstraat tot aan de Caestertweg.”
bovenstraat bij vak 61 vak 61 bovenstraat
Bovenstaande foto’s tonen ons vak 61 uit 1958 en de plaats in de Bovenstraat waar het vak zich bevindt.

Brugstraat en Bakkerstraat (nu ook Brugstraat) werden aangelegd in 1959.
vak 151 brugstraat  vak 137 Bakkerstraat
Bovenstaande foto’s zijn uit de Brugstraat , vak 151, en uit de voormalige Bakkerstraat, thans ook Brugstraat, vak 131.

Het Avergat kwam als laatste aan de beurt wat betreft de betonnering.  Dit was in het jaar 1964.
Opvallend is toch hoe abrupt de betonnering stopt bij de laatste woningen in het Avergat.
Nummering uit 1964 Avergat         Overgang beton-asfalt Avergat

De laatste woningen van het Avergat, onder de Mosserdel, tegen de berghelling aan, kregen helaas geen verharde weg.  Pas later werd dit stukje verhard.
De Oude Tramweg , Pruisstraat, en een gedeelte van de Steenstraat vanaf de huidige Grenadiersweg richting kanaal, moesten nog geruime tijd wachten op verharding.
Berkenlaan, Op ‘t Broek, Nieuwe Jekerweg zijn pas later aangelegd, onder meer na het verleggen van de bedding van de Jeker, en de verkaveling van de weilanden “op het broek”.