Aquarel van een plekje in Kanne

2013-12-27 14.00.18

Ruime tijd geleden kwam ik in het bezit van dit aquarel, dat we tijdelijk zonder commentaar publiceerden.

Wij hebben een drietal reacties gekregen op deze publicatie, en allen gingen in dezelfde richting.
Het lage gebouw op de voorgrond is de voormalige schuur, toebehorend aan de woning Avergat 12 (Hoeve Coenegrachts – Deleixhe).  Deze schuur werd in het voorjaar 2014 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwwoning.
Het tweeledige gebouw in het midden van de aquarel is de woning Avergat 8 (Hoeve Willems-Schepers).
Het standpunt van de auteur van deze aquarel, Ramaekers, is het voormalige cafe Paquay. Bedoelde woning werd afgebroken om plaats te maken voor de rotonde tegenover de oude rijkswachtkazerne.
Je kijkt dus over de lage beemden die lagen tussen het Avergat en de Jekerstraat, in de plaatselijke toponymie aangeduid als de Waterhof.
Ondergetekende heeft deze aquarel mogen ontvangen uit handen van wijlen Antoon Paquay, laatste bewoner van de woning die moest plaatsmaken voor de rotonde, en dit op het ogenblik dat het huis werd afgebroken.