“Bie Blaffart”, de laatste buurtwinkel van Kanne, sloot zijn deuren op 30 mei 2015.

algemeen beeld                             Michel,Mien,Josine
Op 30 mei 2015, om 18.00 uur draaiden Josine Blaffart en Michel Lorquet voor de laatste keer de sleutel om van de laatste buurtwinkel die er nog was in Kanne. De witte rolluiken aan de voordeur en de etalage ratelden stilletjes naar beneden. En plots was het even stil op het “Heukske”. Een brok geschiedenis werd afgesloten.
De dagen ervoor mocht ik als verslaggever voor heemkunde Kanne meerdere keren een kijkje gaan nemen in de winkel en foto’s maken hoe de rekken alsmaar leger raakten. Ik kon ook de sfeer proeven hoezeer het Josine, Michel en Mien toch een beetje ter harte ging dat het einde snel in zicht raakte. Maar eveneens het besef dat het goed was geweest.
Dat de klanten van zaterdagmiddag niet kwamen om iets te kopen, maar wel om een bloemetje of presentje af te geven, en dat daarbij zelfs een traantje gelaten werd, is meer dan voldoende bewijs dat “Bie Blaffart” voor velen meer was dan zomaar een buurtwinkel.
We mochten enkele dagen na de sluiting opnieuw op bezoek gaan om een uitgebreid verhaal over het openhouden van de winkel te maken. Het werd een boeiend gesprek dat we in een van de volgende uitgaven van ons heemkunde tijdschrift zullen publiceren.