Boerderij Caestert: nieuwe ontwikkeling? (2016)

Op dit ogenblik (24 juni 2016) hangt aan de poort van de boerderij van Caestert een aanvraag voor de AFBRAAK van het zuidelijk deel van het boerderijcomplex! Tot 6 juli kunnen bij het Waalse gewest bezwaren ingediend worden. Heemkunde Kanne heeft dit tijdens de vergadering op dinsdag 28 juni besproken. Heemkunde Kanne vindt dat de boerderij van Caestert het enige gebouw is, dat ons herinnert aan het geweldige verleden van het kasteel, waar eeuwenlang monniken uit Luik, belangrijke Belgische politici hebben verbleven, waar een aantal belangrijke verdragen gesloten zijn. In het Natura 2000 gebied van de Sint-Pietersberg is de vierkantshoeve, na het verdwijnen van het kasteel in de vorige eeuw, een monument om te bewaren en een eigentijdse functie te geven.

De gemeente Riemst heeft om uitleg gevraagd in Visé. Op woensdag 29 juni was een vertegenwoordiger van de gemeente naar Visé om het dossier, dat door het Waals Gewest is opgesteld, te bekijken. Morgen zal het dossier op het schepencollege besproken worden

Ook Natuurpunt Riemst is het dossier in Visé gaan inzien. Samen met Heemkunde Kanne vindt Natuurpunt dat het Waalse gewest, liefst in samenspraak met deze organisatie en de gemeente Riemst de toekomst van het gebouw bespreken. Tot nu toe is alleen duidelijk dat de zuidelijke vleugel afgebroeken wordt en ooit weer gerestaureerd. We hopen dat

 

Aanvraag afbraak zuidelijke boerderijAanvraag afbraak zuidelijke vleugel