Caestert einde 2016

Caestert boerderij oostzijde

Caestert boerderij oostzijde (foto Paul Vrijens)

Caestert zicht op Zuidelijke vleugel

Caestert zicht op Zuidelijke vleugel

 

Caestert boerderij binnenzicht

Caestert boerderij binnenzicht

 

Caestert boerderij woongedeelte

Caestert boerderij woongedeelte

 

Wat is op dit ogenblik de situatie van de boerderij van Caestert?

Sinds ons laatste bericht ( klik op en zie op ” Caestert de laatste stand van zaken “) is een en ander gebeurd. Heemkunde Kanne heeft net als Natuurpunt Riemst, GOGRI en het gemeentebestuur van Riemst een bezwaarschrift ingediend. Einde november heeft de Stad Visé ons bericht gestuurd over de beslissing van het Gewest Wallonië inzake de boerderij van Caestert (Caster). Samengevat komt de beslissing neer op:
– voor rekening van het Waals Gewest zal de bouwheer een werkplanning opstellen met het oog op een globale visie op de renovatie en de herbestemming van de gebouwen, in samenwerking met de spelers die betrokken zijn bij de Sint-Pietersberg, en die verband houdt met het agrarische, natuurlijke en patrimoniale karakter van de site;
– de toekomstige bestemming zal compatibel moeten zijn met de zone en de omgeving, ze zal moeten bijdragen tot het behoud van de kenmerken van de vierkantshoeve

Dit betekent dat de bouwheer Département de la Nature en des Forêts over de toekomst van Caestert een gesprek moet aangaan met de spelers, die bij de boerderij van Caestert betrokken zijn. Hopelijk worden Heemkunde Kanne, Natuurpunt Riemst, GOGRI en de gemeente Riemst dan ook bij de gesprekken betrokken. Uiteraard moeten deze organisaties dan een eigen visie op de toekomst van boerderij en omgeving uitwerken.

Onze bekommernissen hadden wij in ons bezwaarschrift duidelijk gemaakt. Dat bezwaarschrift kun je hieronder lezen.

 

 

Heemkunde Kanne                                                     Kanne, 4 juli 2016

p/a Frans Mourmans

Statiestraat 9          

3770 Kanne-Riemst

 

Betreft : openbaar onderzoek van 22/06/2016 tot en met 06/07/2016 in verband met stedenbouwkundige aanvraag voor de afbraak van het zuidelijk deel van de

boerderij van Caestert

 

Als vereniging met meer dan 220 leden (gezinnen), vooral uit Kanne, zijn wij erg begaan met de gang van zaken in de boerderij van Caestert, ondanks het feit dat deze gelegen is in de gemeente Visé (Waals Gewest). Wij zijn blij dat het Waals Gewest begonnen is met de restauratie van de boerderij. Wij kunnen akkoord gaan met de afbraak van de zuidelijke vleugel omdat die door de jarenlange verwaarlozing door de pachter en daarna de overheid voor veiligheidsproblemen zorgt.

 

Wij constateren echter dat de plannen op dit ogenblik alleen betrekking hebben op de afbraak van 1 van de 3 overblijvende vleugels. Het plan is niet meer of minder dan de afbraak van de zuidelijke stallen. Wij vinden dat plan B, de heropbouw, ook ingevuld moet worden en dat niet alleen voor de zuidelijke maar ook voor de oostelijke en de westelijke vleugel.
Bovendien vinden we dat er maar sprake kan zijn van een restauratie als er een uitgewerkt concept is voor het geheel van deze unieke vierkantshoeve op de unieke Sint-Pietersberg (Natura 2000 gebied). Het gebied is niet alleen zeer waardevol als natuurgebied maar historisch ook erg belangrijk: zo lag hier in het eerste millennium vóór Christus een 35 ha grote hoogteversterking; misschien was er sprake van een strijd tussen Eburonen en Romeinen, werd hier in 1397 de vrede van Caestert tussen de prins-bisschop en het Luikse volk gesloten, werd in 1831 nog een veldslag geleverd tussen voorstanders en tegenstanders van de Belgische onafhankelijkheid…
Samenwerking van drie Gewesten/landen op de Sint-Pietersberg levert mogelijkheden voor Europese ondersteuning (Interreg-gelden) en een meerwaarde voor alle deelnemende verenigingen en instanties.

Namens Heemkunde Kanne

Frans Mourmans,

voorzitter

Op dit ogenblik, begin december 2016, worden de woongedeeltes van de boerderij betegeld. Aan de zuidelijke vleugel zijn voorlopig geen beschermende maatregelen genomen.