Caestert: laatste stand van zaken (2016)

Vanaf 22 juni 2016 hangt aan de poort van de boerderij van Caestert een aanvraag voor de AFBRAAK van het zuidelijk deel van het boerderijcomplex! Tot 6 juli kunnen bij het Waalse gewest bezwaren ingediend worden. Heemkunde Kanne heeft dit tijdens de vergadering op dinsdag 28 juni besproken. Heemkunde Kanne vindt dat de boerderij van Caestert het enige gebouw is, dat ons herinnert aan het geweldige verleden van het kasteel, waar eeuwenlang monniken uit Luik, belangrijke Belgische politici hebben verbleven, waar een aantal belangrijke politieke verdragen gesloten zijn. De hoeve ligt in het Natura 2000 gebied van de Sint-Pietersberg, in een gebied waar eigenlijk grenzen van geen tel zijn: het ligt in het Waals gewest, kan alleen bereikt worden via het Vlaams gewest en wordt in belangrijke mate beïnvloed door de omvorming van het ENCI-gebied. Het is een gebied waar de drie gewesten/landen samen kunnen werken en gebruik maken van de Interreg-subsidies. De vierkantshoeve, waarvan de poort dateert uit 1686, is na het verdwijnen van het kasteel in de vorige eeuw, een monument om te bewaren, Dat laatste kan alleen als een eigentijdse functie aan gegeven wordt.

De gemeente Riemst heeft om uitleg gevraagd in Visé. Op woensdag 29 juni was een vertegenwoordiger van de gemeente naar Visé om het dossier, dat door het Waals Gewest is opgesteld, te bekijken. Donderdag 30 juni zal het dossier op het schepencollege besproken worden

Ook Natuurpunt Riemst is het dossier in Visé gaan inzien. Samen met Heemkunde Kanne vindt Natuurpunt dat het Waalse gewest, liefst in samenspraak met deze organisaties en de gemeente Riemst de toekomst van het gebouw bespreken. Tot nu toe is alleen duidelijk dat de zuidelijke vleugel afgebroken wordt en ooit weer gerestaureerd. We hopen dat dit meer zal zijn dan een muur, zoals aan de noordelijke kant van de boerderij.

Aanvraag afbraak zuidelijke boerderijAanvraag afbraak zuidelijke vleugel