Caestert: toestand begin 2016

De restauratie/renovatie van de boerderij van Caestert is in 2015 gestart en nu in februari 2016 al flink gevorderd. De woning is tot aan de schoorsteen hersteld en de dakbalken liggen op de woning. De stallingen aan de zuidzijde zijn afgebroken en de aannemer is bezig met het construeren van een muur op die plaats. Daarachter komt de tuin te liggen. Ook daar is de basis in de afgelopen dagen gelegd. Ook de werken aan de parking achter de muur aan de Luikerweg zijn gaande. Hieronder een aantal beelden van de werken.

Herstellingen binnenkant boerderij 12-2-2016

Herstellingen binnenkant boerderij 12-2-2016 (Paul Vrijens)

Herstellingen aan dak boerderij 12-2-2016

Herstellingen aan dak boerderij 12-2-2016 (Paul Vrijens)

Werken aan tuin

Werken aan tuin (Gabriel Erens)

Werken op 21-1-2016

Werken op 21-1-2016 (Paul Vrijens)

Aanleg tuin

Aanleg tuin (Gabriel Erens)

Wat is nu de bedoeling van het Waals gewest?

De bouwvergunning werd op 3 december 2015 naar de gemeente Riemst gestuurd. Daarin worden de ingediende reacties, o.a. van de gemeente Riemst verworpen. De bedoeling van het Waalse gewest is dat de woning hersteld wordt. Die kan dienen als woning voor de “boswachter en zijn familie”. Daarnaast zijn er ook een aantal multifunctionele ruimtes voorzien. Achter de woning aan de zuidelijke kant vervangt een muur de stallen. Achter de muur is ruimte voorzien voor een tuin en links van de woning (zuidkant) is er parkeerruimte voorzien voor 18 voertuigen. Een aantal daarvan zullen dienen voor de bewoner en zijn familie, een aantal andere voor de landbouwers, die in het gebied werkzaam zijn (het staat er niet met zoveel woorden maar het betreft landbouwers, die actief zijn in het Waalse deel van Caestert, dus ten oosten van de Luikerweg, die de grens vormt tussen Visé en Riemst, tussen Wallonië en Vlaanderen). De rest van de parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de deelnemers aan een zachte vorm van (bio)activiteiten. Dat er door het Vlaams natuurgebied van Caestert geen fatsoenlijke toegangswegen zijn, moet via onderhandelingen met Riemst geregeld worden. Hoe de verdere toekomst ingevuld zal worden, wordt later bepaald.

 

In april 2016 beweert het gemeentebestuur van Riemst dat er contact moet zijn met het Waals gewest of de Waalse gemeenschap: http://www.tvl.be/nieuws/uitgebrande-hoeve-caestert-stilaan-weer-opgebouwd-27398