De Maagd der Armen komt naar Kanne

De Mariaboot in Kanne

Op 1 mei 1951, zo kunnen we lezen in het notitieboekje nummer 3 van “Pol de Facteur”*, werd de Maagd der Armen luisterrijk ontvangen in Kanne.
Het gaat hier over het beeld van Onze Lieve Vrouw van Banneux. Zeer bloemrijk geeft Pol ons volgend verhaal.

” Met prachtig versierde Mariaboten werd het beeld via Luik over het Albertkanaal naar Kanne gebracht, om daarna een rondgang te beginnen door Limburg.
In Kanne aan de brug, waar de boten zouden aanleggen was een grote mensenmassa samengestroomd, onder wie ook Monseigneur Kerkhofs, bisschop van het bisdom Luik-Limburg en de Limburgse gouverneur Louis Roppe.
Op de machtige brug van het Albertkanaal in Kanne prijkte de spreuk “Welkom Maagd der Armen”.

De Mariaboot in Kanne
Tussen de witheid van zijn schilderachtige huisjes had het mergeldorpje een ruiker van pauselijke en mariale vlaggen getoverd. Meisjes in kleurige lenteklederen, met de lach van de blijde jeugd om de mond, spanden ijverig rozenslierten en guirlandes van processiepaaltje tot -paaltje. En boven die wachtende weelde van groene heuvels met witte krijtkommen van spiegelglad kanaal en kabbelende Jeker troonde de meizon, feestelijk omkroond door de wattenvlokken van witte wolken.
Eerwaarde Heer Vandenhoudt, pastoor van Kanne, nam het woord. Hij verontschuldigde vooreerst Zeer Eerwaarde Heer Lavigne, deken van Vlijtingen, die wegens ziekte niet kon aanwezig zijn. Hij was de tolk van gans de bevolking om de vererende komst van de Hemelmoeder en de kerkvoogd te begroeten.
Midden een haag van zingende gelovigen werd het beeld de kerk binnen gedragen en op een troon van bloemen geplaatst.
‘s Avonds en gans de nacht door knielden de Limburgers in aanbidding neer in de Kerk van Kanne. ”
Met dit verhaal, en de foto’s die we vonden in de knipsels van Pol Vrijens en bij Katrien Hardy-Schiepers trokken we naar Mia Vos-Vrijens. Ze wist ons het verhaal even bloemrijk te vertellen zoals Pol het had beschreven in zijn “cahier”. Het was een prachtige processie in een volledig versierd dorp, waarbij inderdaad een massa mensen was opgedaagd, niet alleen van Kanne maar ook van ver daarbuiten. De beide fanfares begeleidden de stoet met mooie processiemarsen.

dragers nd banneux

Op de foto hierbij kunnen we met enige moeite nog als drager Frans Hardy (oud burgemeester) en “Pollietje van Mieke” herkennen (Hippoliet Schiepers, gehuwd met Mieke Caelen)

Mia Vos-Vrijens vertelde ons hoe het beeld wel drie dagen in de Kerk in Kanne bleef, om daarna in processie het dorp te worden uitgedragen tot boven op de Muizenberg, waar de inwoners van Vroenhoven het overnamen en zo weer naar hun parochiekerk brachten.

nd in kanne

 

 

 

En verder in het schriftje van Pol kunnen we lezen hoe het beeld inderdaad gedurende vijf weken van parochie naar parochie doorheen het Maasland werd gebracht. Met telkens opnieuw dezelfde luisterrijke ontvangst, gevolgd door nachtelijke aanbiddingen.

*”Pol de Facteur”, Paul Vrijens, geboren te Kanne 09/07/1889 en er overleden 09/06/1973 , voormalig postmeester van Kanne.