Een brief uit 1915 aan een frontsoldaat

Heemkunde Kanne kreeg onlangs een pakket foto’s en kaarten van Jean Schiepers-Murrer. Daar was ook een enveloppe bij met het opschrift “Souvenir de mon oncle Gerard”. Toen ik de brief zag, dacht ik onmiddellijk aan de brieven van Marie Catherine Huidts, die tijdens de Eerste Wereldoorlog een correspondentie heeft gevoerd met haar broer Nicolas. Daarover is een artikel verschenen in Heemkunde Kanne, 2009, nr. 3.

De brief, die ik hierbij publiceer, is van haar nicht Catherine. Zij schreef als oudste van de kinderen uit het huwelijk van Nicolas Huits en Ida Vrijens een brief naar haar broer Gerard, die op dat ogenblik aan het front zat. Als soldaat-milicien werd Gerard opgeroepen voor de lichting 1913 op 1 augustus 1914. Hij kwam terecht in het 14e Linieregiment. Hij werd op 1 februari 1915 wegens een verwonding  geëvacueerd naar het militair hospitaal. Hij had dus 5 maanden aan het front gestreden. Na een maand keerde hij terug uit het ziekenhuis. Hij werkte daarna in het depot van de artillerie in Le Havre. Vanaf 1 mei 1915 tot 14 september 1917 zat hij in een bevoorradingscompagnie  in het kamp van Audruicq in Pas-de-Calais. Hij werd voor 30% invalide verklaard en werd later veldwachter in Kanne.

Catherine Huits heeft de oorlog niet overleefd. Zij kwam in augustus 1915 samen met haar nicht Marie Catherine terug van familiebezoek in Luik. Zij werden aangehouden door de Duitsers, volgens pastoor Langenhoff in Klein-Ternaaien, volgens de familie in Visé, en in Lixhe opgesloten in een vochtige kelder. Catherine is enige dagen later, mogelijk door de gevolgen van de aanhouding en opsluiting, in Kanne overleden. De brief, die hieronder staat, heeft zij enige maanden voor haar dood geschreven!

Huidts Catherine 1

Canne, 15-2-‘15

 

Beminden broeder,

 

Met veel pelzier (sic) kom ik u eenige woorden te schrijven. Wij hebben gehoort als dat gij het nog altijd zeer goed maakt. Wij ookt maaken het nog op het best. Ik schrijft u in plaats van vader om(dat)ik ben tog voor eenige daagen thuis en An (haar zus, moeder van Ity en Jean) die heeft u ookt geschreven. Ik hoop dat gij haaren brief ookt hebt ontvangen. Zij maakt het ookt goed. Zij was weer in Luik in mijne plaats  en Jean ist nu weer aant werkt in Maastricht . Wij zijn tot nu toe nog altijd gerust. Wij hoeven nog niet klaagen gelijk som(m)ige en Gerard van Tant Nele die heeft ookt nog geschreven. Hij maakt het ook nog goed. Maakt ook veele komplementen aane uwe kameraad van zijne ouders. Ik ben in Canne al over 14 daagen. Nu hebt ik mij eene paspoor gaan haalen in Lanaken voor kunnen naar Mastricht te gaan. En ik ben gisteren bij Jean geweest en hij

Huidts Catherine 2
(blz.2)geweest.  Ging zeer goed bij nonk Jean. Zij zitten daar zeer goed, beter als wij want hier zit het zoo vol Pruisen, meer Pruisen als wat anders maar wij hebben geene bang voor hunne. Moeder heeft geene bang en ooge An. Toen zij in Duitslan
(d) wast, hebben zij zich af gezien maar die heeft geen bang gehad. Zij heeft bijnaa een kapot geslaagen Zij hebben haar niet op de grenze van ons land willen brengen en zij heeft niet willen gaan. Zij heeft zig dagen ….Ik heb het ookt veele gehad maar ookt geen bang. Maar thuis, als gij hunne dat hoort vertellen dan moet gij lagten. Als zij eene Pruis zaagen dan moest Paulus ook weer weg trekken en moeder ging zien naar de Pruisen en nu lagten zij Paulus nog uit als hij weg trekt met zijne korfje in de arme. Zij hebben lang op Sin(t)-Pieter gezeeten en ookt in de bergh maar nu blijven zij thuis Zij hebben geene bang. Jean ist het

Huidts Catherine 3
(blz.3) meesten naar Maastricht gegaan om
(dat) zij zouden hunnen krijgsgevangen neemen. Alle jongen van Canne zijn bij nu weg uit Kanne. Jean (haar broer) en Gile (= Gielis, haar neef)hadden zij ookt aan gehouden op de berg. Zij hadden daar eens gaan zien en toen kwaamen twee Duitsen op hunne aan gesprongen en Gile die had tog zoone bang. Hij wilde maar altijd weg loopen maar zij hielden hem maar vast en Jean had geene bang. Hij zegde: naar Holland: dat was zijne woort maar toen zij thuis zijn gekoomen, toen waaren zij tog in angste. Hij heeft mij gezegt als dat hij u ookt weer ging schrijven. Richar(d) heeft ookt weer geschreeven.        

Hij maakt het nog op het besten. Beminde broeder, dit ist het heel nieuws wat ik u weet te schrijven. Ik hoop dat gij nu ook weer eens zult schrijven eene van deze daagen en al(s) gij soms wat nodig hebt, dan laate het ons…weeten. Wij zullen ook doen

Huidts, Jean Richard (1893-1958)

Huidts Catherine 4
(blz.4) voor het u te sturen Die van ons heeft ookt zijne portret gesturt. Hij ziet goed uit. Ik heb het gezien. Zijn moeder heeft het onze laaten ziene. Beminde broeder, ontvang nog maals veele groeten van al uwe kameraten en van geheele familie en van uw beminde ouders, broeders en zusters duizen kussen in de verte.

Uwe beminde zuster,

Catherine Huits.

Veele groeten van uwe klijne zuster Maria Huits

 

Voor alle duidelijkheid, hieronder de nakomelingen van Nicolas Hubert Huidts

Nakomelingen van Nicolas Hubert Huidts

Nicolas Hubert Huidts is geboren op 07-12-1861 in Kanne, zoon van Johannes Heuts en Catherine Straetmans.  Nicolas is overleden op 06-06-1934 in Kanne, 72 jaar oud. Nicolas trouwde, 29 jaar oud, op 29-12-1890 in Kanne met Ida Vrijens, 24 jaar oud. Ida is geboren op 29-09-1866 in Kanne, dochter van Gerard Vrijens en Catherine Daemen. Ida is overleden op 06-01-1958 in Kanne, 91 jaar oud.

Kinderen van Nicolas en Ida:

1 Catherine Anne Huidts is geboren op 09-06-1891 in Kanne.  Catherine is overleden op 27-08-1915 in Kanne, 24 jaar oud.

2 Gerard Guillaume Isidore (Boy) Huidts is geboren op 04-04-1893 in Kanne. Gerard is overleden op 17-09-1974 in Luik, 81 jaar oud.        .

Gerard en Jean Huidts

Huidts Gerard oud veldwachter DE IE

3 Jean (“Boer”) Huidts is geboren op 14-07-1895 in Kanne. Jean is overleden op 17-12-1965 in Luik, 70 jaar oud.

Jean Huidts, (boer)

4 Anne Josephine Huidts is geboren op 18-03-1898 in Kanne.  Anne is overleden op 23-06-1984 in Lanaken, 86 jaar oud. Anne trouwde, 39 jaar oud, op 12-01-1938 in Kanne met Gabriel Schiepers, 38 jaar oud. Gabriel is geboren op 22-11-1899 in Kanne, zoon van Joannes Hubertus (Jan) Schiepers en Marie Catherine Schiepers. Gabriel is overleden op 22-04-1984 in Lanaken, 84 jaar oud.

Kinderen van Anne en Gabriel:

4.1 Ida Catherine Bernardina Schiepers is geboren op 21-10-1938 in Kanne.  Ida trouwde, 22 jaar oud, op 16-09-1961 in Kanne met Jean Gerard Jennekens, 24 jaar oud. Jean is geboren op 26-08-1937 in Kanne, zoon van Jean Jennekens en Catharina Maria Houben.

4.2 Jean Nicolas Schiepers is geboren op 01-02-1940 in Kanne. Jean trouwde, 24 jaar oud, op 19-12-1964 in Kanne met Maria Jeanne Leontina (Ria) Murrer, 20 jaar oud. Ria is geboren op 17-05-1944 in Kanne, dochter van Leo Murrer en Ida Maria Ruette.

5 Willem Nicolas (Breur) Huidts is geboren op 28-06-1900 in Kanne. Willem is overleden op 19-03-1965 in Tongeren, 64 jaar oud. Breur trouwde, 34 jaar oud, op 08-09-1934 in Kanne met Marie Henriette Leben, 24 jaar oud. Marie is geboren op 27-03-1910 in Kanne, dochter van Jean (Jan) Leben en Marie Françoise Charlier. Marie is overleden op 04-01-1951 in Tongeren, 40 jaar oud.

Kind van Breur en Marie:

5.1 Joannes Lambertus Huits is geboren op 21-10-1927 in Kanne.  Joannes is overleden op 21-05-1936 in Kanne, 8 jaar oud.

6 Ide Gerardine Huidts is geboren op 10-04-1903 in Kanne. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1903. Zij is gedoopt op 11-04-1903 in Kanne.Ide is overleden op 26-01-1931 in Maastricht, 27 jaar oud.  Ide trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1930 in Kanne met Petrus Joseph Mathias van den Boorn, 29 jaar oud. Petrus is geboren op 18-03-1901 in Sint-Pieter, zoon van Leonardus Hubertus van den Boorn en Maria Joanna Janssen. Petrus is overleden op 15-06-1955 in Maastricht, 54 jaar oud . Petrus was weduwnaar van Catharina Maria Cornelia Hoogenboom (1903-1928), met wie hij trouwde op 18-12-1925 in Maastricht.

Kind van Ide en Petrus:

6.1 Leonardus Hubertus Van den Boorn, geboren op 26-01-1931 in Maastricht. Leonardus is overleden op 15-02-1931 in Maastricht, 20 dagen oud.

7 Marie Marthe (Maaike) Huits is geboren op 29-07-1905 in Kanne. Maaike is overleden op 06-11-1970 in Tongeren, 65 jaar oud.  Maaike trouwde, 28 jaar oud, op 31-03-1934 in Kanne met Jean Theodore (Sjeng) Offermans, 25 jaar oud. Sjeng is geboren op 04-07-1908 in Maastricht, zoon van Guillaume Offermans en Félicité Augustine (Lucia) Haenen. Sjeng is overleden op 07-01-1970 in Tongeren, 61 jaar oud.

Kind van Maaike en Sjeng:

7.1 Ida Wilhelmina Maria (Lieke) Offermans is geboren op 07-12-1937 in Kanne.  Lieke trouwde, 26 jaar oud, op 11-04-1964 in Kanne met Nicolaas Jean (Nico) Swinnen, 24 jaar oud. Nico is geboren op 21-05-1939, zoon van Lambert Swinnen en Anna Renkens.

 

Paul Vrijens