Een nieuw “Böjmke” in 2014

In nummer 2 van jaargang 1 van ons tijdschrift Heemkunde Kanne in augustus 2000, toen we nog aarzelend zochten naar wat we zoal in ons tijdschrift konden vermelden, hebben we een artikel gewijd aan de millenniumboom.
Van oudsher stond er in het veld, op een samenkomst van zeven wegen een zeer herkenbare boom, en in de volksmond heette die plaats dan ook het Böjmke.  Het zal wel een behoorlijk grote walnotenboom geweest zijn, zo herkenbaar dat door de Duitse legers deze boom in de Tweede Wereldoorlog werd geveld.
Voor de mensen die zich enigszins herkennen in de toponymie van die plek vermelden we graag dat de wegen die er samenkwamen de Klein Kavei, de Lange Kavei, de Neercanner Kavei, De Montenaekerweg, de Hoge Weg, het Straatje en de Weg Marie Vliegen-Galling.
Momenteel herkennen we nog het Straatje (van aan het Böjmke tot aan het tweede kruispunt na de Susserdel. Ook nog de Montenaekerweg, die van het Böjmke naar de zogenaamde kip van Vroenhoven loopt, en dan een weg die in feite ontstaan is na de verbredingswerken van het Albertkanaal.  Deze weg loopt ongeveer daar waar vroeger de Klein Kavei was. De Montenaekerweg en de niet specifiek benoemde weg zijn niet verhard. De weg Marie Vliegen-Galling loopt ongeveer parallel met de huidige verkavelingsweg van aan het Böjmke tot in het dorp van Heukelom.

Op achtergrond de Observant

Op achtergrond de Observant

Op verzoek van Heemkunde Kanne werd in het najaar van 2000 een nieuwe boom aangeplant, en de gemeente Riemst heeft er welwillend een rustbank en picknick-tafel bij geplaatst.
Helaas de nieuwe boom gedijde niet al te best, en rotte deels weg, wat de gemeente deed besluiten om hem eind vorig jaar uit te graven.

Maar nu, sedert 28 januari 2014 is er weer een nieuw Böjmke, en we hopen dat hij deze keer wel volop mag groeien.
De aangeplante boom is een Juglans Regia, een walnotenboom.  Deze boomsoort is oorspronkelijk uit de gematigde klimaatgebieden afkomstig maar werd verder gecultiveerd en komt nu frequent in onze contreien voor.  De boom brengt heel veel stuifmeel voort en is ook zelfbestuivend, vandaar dat je de boom solitair kan aanplanten.

Een mooi plekje met een fantastisch uitzicht, dat uitnodigt om even halt te houden.