Een nieuw gemeentehuis voor de gemeente Kanne.

 

“De plannen van een nieuw gemeentehuis zijn klaar en liggen ter goedkeuring bij de bevoegde dienst.  Het gemeentehuis, in mergelblokken opgetrokken, zal het dorpsplein een mooi en statig uitzicht geven.  Laten we hopen dat het in de loop der naaste lente zal kunnen gebouwd worden.”
Zo staat het op 25 juli 1955 geschreven in het dagboek van de postmeester van Kanne, Paul Vrijens.

Blijkbaar waren de plannen tot nieuwbouw al veel eerder ontstaan. Want in de documentatie die we konden inkijken bij het Radoc (Riemster archief- en documentatiecentrum) vonden we reeds de eerste ontwerpen van architect Ketelslegers uit Ans , gedateerd op 10-12-1952. Die tekening voorzag in de bouw van een gemeentehuis op het Statieplein, ruggelings aanleunend tegen de blinde gevel van de woning van aannemer Wathère Vrijens, het huis dat we thans nog kennen met het opschrift “D’n Haos”. De voorzijde van het gebouw zou dus uitzien over het plein, richting Maastricht.

 

 

De ontwerpen worden overgemaakt aan de provinciale overheid voor advies.
Een tweetal maanden later , 25-03-1953, ontvangt het gemeentebestuur terzake een antwoord . De inhoud van de brief laat geen twijfel bestaan :

(citaat) De Koninklijke commissie voor Monumenten en Landschappen merkt op dat op het eerste gezicht dit ontwerp herinnert aan een seinhuis van de Belgische spoorwegen. Het doet helemaal niet denken aan een gemeentehuis waarvan het noch het karakter noch de allure bezit.
Een gans nieuw ontwerp dient ingestuurd te worden. (einde citaat)

Toch wil men in Kanne verder gaan met de plannen om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Eerst maakte architect Ketelslegers nog nieuwe plannen die helaas telkens afgekeurd werden door de hogere overheid.
In 1955 wordt architect Valoir uit Heure-Le-Romain aangesteld. Hij levert een eerste plan af, gedateerd op 06-03-1955, en goedgekeurd door de gemeenteraad op 25-03-1955.

Er werden in feite meerdere plannen opgesteld ook voor een andere locatie. Helaas stuitte men steeds weer op negatieve adviezen van de provincie of van de Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Deze brief is er maar eentje uit de gevoerde briefwisseling, maar is veel betekenend voor de hele situatie.

Wat het meest veelzeggend is….er is nooit een nieuw gemeentehuis gekomen in Kanne. Het bestuur bleef tot aan de gemeentefusies in 1978 gebruik maken van het “oude” gemeentehuis bij het voormalige schoolgebouw.

Op de tentoonstelling die onze heemkundekring zal organiseren tijdens het hemelvaartweekend van 25 tot 28 mei zullen wij het volledige verhaal uit de doeken doen en de opgemaakte plannen tonen. Dit item zal ook opgenomen worden in het boekje dat wij ter gelegenheid van de tentoonstelling zullen uitgeven.

Noteer alvast deze tentoonstelling in jullie agenda. Mocht iemand nog curiosa, gebruiksvoorwerpen, speelgoed,….uit die periode hebben en deze ter beschikking willen stellen voor de tentoonstelling dan horen wij het graag.