Het “Blokkenfabriek van Jorissen” langs het Kanaal.

“In het begin der maand oktober 1957 heeft men alhier even voorbij de duiker van de Jeker, links van het Albertkanaal, een fabriek geplaatst voor het maken van cementblokken voor te bouwen. Heel het gebouw werd met van deze blokken gemaakt en is op korten tijd in vollen gang.”  Dit noteerde Pol de facteur einde 1957 in zijn dagboek.

Het was de heer Lucien Jorissen uit Berg bij Tongeren die bij de administratieve overheden de nodige aanvragen indiende om in Kanne een fabriekje te bouwen voor het vervaardigen van cement-en asblokken.

de transportbrug en stapelplaats

de transportbrug en stapelplaats

Hij had reeds een klein bedrijf in zijn geboortedorp, maar omwille van de steeds groter wordende vraag, zocht hij naar een meer geschikte locatie. Vooral de ligging aan het kanaal was interessant omdat de nodige grondstoffen per schip konden aangevoerd worden. Kanne was voor hem de uitgelezen plaats.

De vul- en persinstallatie

De vul- en persinstallatie

Het fabriekje dat uiteindelijk tot 1973 zou functioneren, vanaf 1963 gerund door Robert Hamers, bood op zijn hoogtepunt werk aan een vijftiental werknemers.

Wil je hier meer over weten en nog meer foto’s bekijken, dan moet je het septembernummer van Heemkunde Kanne lezen.