Hoeve Caestert krijgt begin 2015 nieuwe klap

Op zaterdag 10 januari 2015 stortte  een deel van het woonhuis van de hoeve Caestert in. Deze verdere aftakeling is het gevolg van de felle wind maar vooral van de blijvende verwaarlozing. Natuurpunt Riemst sprak op maandag 12 januari 2015 in Het Belang van Limburg zijn verontwaardiging uit over het niet nakomen van de belofte van het Waals Gewest om het woonhuis te restaureren of toch minstens initiatieven te nemen in die richting. Zoals algemeen geweten, ligt de hoeve net in Wallonië (ten oosten van de Luikerweg) maar dan wel in de uiterste noordoostelijke hoek van dat gewest. De belangstelling vanuit Wallonië is daarom blijkbaar niet groot.

Caestert hoeve nieuwe instorting 13-1-2015 (2)

Algemeen beeld voorzijde hoeve en stallingen 13-1-2015 (Paul Vrijens)

Caestert hoeve nieuwe instorting 13-1-2015 (9)

Voorzijde hoeve Caestert 13-1-2015 (Paul Vrijens)

In december 2013 is er een bijeenkomst op het gemeentehuis van Riemst geweest. Daar waren vertegenwoordigers van de gemeenten Visé, Bassenge en Riemst, het Waals Gewest, Natagora en Natuurpunt. Tijdens een tweede vergadering in Visé (februari 2014)  werden een aantal afspraken  gemaakt.

  1. De herstelling van de hoeve (enkel het woonhuis) zou door Ethias betaald worden via de polis van de brandverzekering. De architect, dhr. Debatty, zou een gedetailleerd plan opmaken van de gebouwen die gerenoveerd worden of afgebroken worden.
  2. Natuurpunt en Natagora zouden de ideeën over het geheel (= woonhuis+stallen) van iedereen bundelen en een voorstel uitwerken. De gemeenten Visé en Bassenge en het Waals Gewest zouden nagaan welke kredieten daarvoor kunnen vrijgemaakt worden of welke subsidies daarvoor kunnen aangesproken worden.

In september 2014 zou dan een nieuwe meeting doorgaan maar daar is niets meer van in huis gekomen. Waarom niet? Geen enkele openbare instantie heeft in september of daarna initiatief genomen. Iedereen heeft gewacht tot er weer een verdere aftakeling zou plaats vinden. Binnenkort zullen de betrokkenen wel bij elkaar komen.
Vandaag 13 februari arriveerde een werkploeg van het Waals Gewest aan de hoeve. We zullen een van de volgende dagen vermelden wat er hersteld/bewaard werd.

 

Paul Vrijens