Kannerse “bezoekers” in de Jezuïetenberg.

Al sedert een zestal jaren ben ik actief als gids in de Jezuïetenberg. De officiele rondleidingen gebeuren daar sedert 1968, onder beheer van de Stichting Jezuïetenberg. Dat neemt echter niet weg dat veel vroeger ook reeds mensen van Kanne een kijkje gingen nemen in de berg, zelfs nog voordat er zoveel moois te bewonderen was. De berg was in die periode ook niet altijd afgesloten zoals nu het geval is. In de gangen die niet bezocht worden tijdens reguliere rondleidingen vond ik heelwat sporen van vroegere “Kannerse toeristen”.
Maar ook nog sporen van bezoekers bij officiele rondleidingen. En verder een getuigenis van een doop van een Kannerse jongen in de prachtige kapel van de berg. Het is maar een greep uit zoveel meer. Kijk maar eens mee.