Kerstviering anno 1950

Vandaag, 21 december, dag van de zonnewende. De kortste dag en de langste nacht. En dus zeker de tijd om de kerstlichtjes en kerstvuren aan te steken. Over de hele wereld maakt men zich op om de eindejaarsfeesten te vieren en zich voor te bereiden op het nieuwe jaar.
Voor de christelijke gemeenschap natuurlijk ook het grote feest van Kerstmis, met in de meeste kerken de traditionele middernachtmis.  Wij zullen ook dit jaar in ons dorp geen middernachtmis meer hebben, de redenen zijn wel bekend.
In 1950 was het echter nog heel anders, zo lezen we in het al vaker geciteerde dagboek van Pol de Facteur.

“Nooit werd de nachtmis zo druk bijgewoond als dit jaar. Geruime tijd voor het openen van de kerk stonden de gelovigen in drommen te wachten zodat ze om half twaalf al gevuld was zoals op de zondagen. En maar steeds bleef het volk bij komen. Verschillende tientallen auto’s hadden mensen meegebracht, vooral vanuit Maastricht. De kerk die nochtans ruim is was werkelijk opgepropt, toen klokslag middernacht de jongetjes van het zangkoor het Kerstkindeken, onder ‘t zingen van het Adeste naar het stalleke brachten, waarna de Eerwaarde Heer Pastoor aan alle aanwezige gelovigen een vredig kerstfeest toewenste. Aan de nuttiging van de heilige mis naderden verschillende honderden ter heilige tafel en na de heilige mis zongen meer dan “duizend” mensen het blijde Gloria mee van het kerstlied.
Het duurde een hele tijd voordat de kerk was leeggelopen na de dienst. Aan het Nederlandse douanekantoor was de drukte in dit nachtelijk uur groter dan op de drukste dagen.”


Heemkunde Kanne wenst aan al zijn lezers en sympathisanten
fijne feestdagen, een voorspoedig, gezond en vredevol 2017.